Stacks Image 221616
Stacks Image 221618

Stora Råby kyrkogård


Stacks Image 221631

Skollärare
Lars Paulsson
(1840-1920)

Stacks Image 221636

Kapten
Nils Bruzelius
(1839-1907)

Stacks Image 221641

Handelsman
Christian Fredrik
Christiansen
(1863-1910)

Stacks Image 221702

Kyrkvärd
Ola Andersson
(1818-1899)

Stacks Image 221652

Fabrikör
Peter Bager
(186-1840)

Stacks Image 221657

Ladufogde
Nils Olsson
(1824-1899)

Stacks Image 221662

Kyrkvärd
Jeppa Jönsson
(1785-1830)

Stacks Image 221667

Rusthållare
Kjersten Eskilsson
(1742-1800)

Sammanställd av Smedberg Produktion AB för

Stacks Image 221607