Stacks Image 221727

STARTSIDA / SKÅNE
Stångby kyrkogård


Stacks Image 221631

Rusthållare
Hans Pålsson
(1736-1785)

Stacks Image 221636

Patron
Frederik Söltoft
(1835-1911)

Stacks Image 221641

Telefonföreståndare
Elna Åkesson
(1869-1941)

Stacks Image 221702

Ingar Jönsdotter
(1839-1869)

Stacks Image 221652

Disponent
Nils August
Persson
(1871-1964)

Stacks Image 221657

Riksdagsman
Jöns Åkesson
(1852-1918)

Stacks Image 221662

Nils Persson
(1843-1908)

Stacks Image 221667

Lantbrukare
Nils Larsson
(1858-1946)

Stacks Image 221673

Skollärare
Lars Johan
Brodén
(1860-1948)

Stacks Image 221678

Skomakare
Einar Wessberg
(1882-1967)

Stacks Image 221683

Smed
Karl Hallbäck
(1842-1928)

Stacks Image 221688

Handlare
Ada Persson
(1900-1985)

Stacks Image 221705

Kyrk & skolvaktmästare
August Åkerlund
(1872-1962)

Stacks Image 221710

Arrendator
Engle Henriksson
(1862-1936)

Stacks Image 221715

Lantbrukare
Anders Julius
Andersson
(1884-1973)

Stacks Image 221720

Bertil Svensson
(18924-2009)

Stacks Image 221748

Smed
Ola Nilsson
(1897-1947)

Stacks Image 221753

Magnus Hansson
(1855-1944)
&
Ingar Hansson
(1855-1944)


Stacks Image 221793

Rusthållare
Hans Pålsson
(1736-1785)

Stacks Image 221798

Patron
Frederik Söltoft
(1835-1911)

Stacks Image 221803

Telefonföreståndare
Elna Åkesson
(1869-1941)

Stacks Image 221808

Ingar Jönsdotter
(1839-1869)

Stacks Image 221814

Disponent
Nils August
Persson
(1871-1964)

Stacks Image 221819

Riksdagsman
Jöns Åkesson
(1852-1918)

Stacks Image 221824

Nils Persson
(1843-1908)

Stacks Image 221829

Lantbrukare
Nils Larsson
(1858-1946)

Stacks Image 221835

Skollärare
Lars Johan
Brodén
(1860-1948)

Stacks Image 221840

Skomakare
Einar Wessberg
(1882-1967)

Stacks Image 221845

Smed
Karl Hallbäck
(1842-1928)

Stacks Image 221850

Handlare
Ada Persson
(1900-1985)

Stacks Image 221856

Kyrk & skolvaktmästare
August Åkerlund
(1872-1962)

Stacks Image 221861

Arrendator
Engle Henriksson
(1862-1936)

Stacks Image 221866

Lantbrukare
Anders Julius
Andersson
(1884-1973)

Stacks Image 221871

Bertil Svensson
(18924-2009)

Stacks Image 221877

Smed
Ola Nilsson
(1897-1947)

Stacks Image 221907

Magnus Hansson
(1855-1944)
&
Ingar Hansson
(1855-1944)


Sammanställd av Smedberg Produktion AB för

Stacks Image 221607