Filmen producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.


Stacks Image 223034