Stacks Image 221721

Stacks Image 221642

Finlandsfrivillig
Gustav Gustavsson
(1910-1940)

Stacks Image 221626

Konstnär
Viktor Olsson
(1898-1983)

Stacks Image 221631

"Ordföran i Blaxter"
Gustav Johansson
(1888-1979)

Stacks Image 221644

Färgmästare
Jonas Schullström
(1803-1832)

Stacks Image 221732

Sjökapten
Levinius Olbers
(1725-1804)

Stacks Image 221737

Brukspatron
Anders Wilhelm
Gyzander
(1768-1832)

Stacks Image 221742

Direktör
Ingvar E:son Mark
(1905-1963)

Stacks Image 221747

Fackföreningsman
Ivar Dahlin
(1892-1971)

Stacks Image 221753

Lantbrukare & politiker
Otto Niklasson
(1894-1960)

Stacks Image 221758

Vägbyggare och poet
Gustav Svensson
(1887-1956)


Stacks Image 221797

Finlandsfrivillig
Gustav Gustavsson
(1910-1940)

Stacks Image 221802

Konstnär
Viktor Olsson
(1898-1983)

Stacks Image 221807

"Ordföran i Blaxter"
Gustav Johansson
(1888-1979)

Stacks Image 221812

Färgmästare
Jonas Schullström
(1803-1832)

Stacks Image 221818

Sjökapten
Levinius Olbers
(1725-1804)

Stacks Image 221823

Brukspatron
Anders Wilhelm
Gyzander
(1768-1832)

Stacks Image 221828

Direktör
Ingvar E:son Mark
(1905-1963)

Stacks Image 221833

Fackföreningsman
Ivar Dahlin
(1892-1971)

Stacks Image 221854

Lantbrukare & politiker
Otto Niklasson
(1894-1960)

Stacks Image 221846

Vägbyggare och poet
Gustav Svensson
(1887-1956)