KULTURGRAVAR.SE
Västra Götalands län
Rommele kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Rommele församling.Stacks Image 221823

Hemmansägare
1 - Anders Nilsson
(1835-1916)

Stacks Image 221828

Kommunalman
2 - Arvid Johansson
(1897-1981)

Stacks Image 221833

Kokerska
3 - Charlotta Gustafsson
(1898-1994)

Stacks Image 221838

Jordbrukare
4 - Lennart J:son
Mark
(1873-1940)

Stacks Image 221896

Kyrkoherde
5 - Joachim Friedrich
Kreitlow
(1658-1725)

Stacks Image 221901

Kyrkoherde
6 - Carl August
Colliander
(1821-1893)

Stacks Image 221906

Fotograf
7 - Amandus Ekberg
(1879-1968)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, tryck på bilden och starta sedan filmen.

Stacks Image 222068

Hemmansägare
1 - Anders Nilsson
(1835-1916)

Stacks Image 222063

Kommunalman
2 - Arvid Johansson
(1897-1981)

Stacks Image 222058

Kokerska
3 - Charlotta Gustafsson
(1898-1994)

Stacks Image 222053

Jordbrukare
4 - Lennart J:son
Mark
(1873-1940)

Stacks Image 222089

Kyrkoherde
5 - Joachim Friedrich
Kreitlow
(1658-1725)

Stacks Image 222084

Kyrkoherde
6 - Carl August
Colliander
(1821-1893)

Stacks Image 222079

Fotograf
7 - Amandus Ekberg
(1879-1968)

Stacks Image 222045