Stacks Image 222170

Godsägare
1 - Niels Treschow
(1881-1953)

Stacks Image 222175

2 - Birger
(1888-1973) &
Olga Carlsson
(1888-1975)

Stacks Image 222180

Trafikbilägare
3 - Johan Appelgren
(1893-1975)

Stacks Image 222185

Lantbrukare, kommunalman
4 - Severin Svensson
(1868-1949)

Stacks Image 222191

Statare
5 - Karl Bengtsson
(1897-1987)

Stacks Image 222196

Fjärdingsman &
kyrkvaktmästare
6 - Oskar Johansson
(1889-1974)

Stacks Image 222201

Trädgårdsmästare
7 - Henning Pettersson
(1870-1946)

Stacks Image 222206

Chaufför
8 - Olof Månsson
(1892-1940)

Stacks Image 222212

Köpman
9 - Gunnar
(1925-2013) &
Britta Johansson
(1932-2014)

Stacks Image 222217

Prost
10 - Carl Erik Lindberg
(1800-1861)

Stacks Image 222222

Kyrkoherde
11 - Gustav Medin
(1892-1994)

Stacks Image 222227

Landshövding
12 - Bengt Christoffersson
Lillihöök
(1612-1665)

Stacks Image 222395


13 - Johan Lilliehöök
(1725-1779)

Stacks Image 222400

bygdeforskare
14 - Margit Jörgensen
(1922-2013)

Stacks Image 222405

Kyrkoherde
15 - Numa Santesson
(1827-1886)

Stacks Image 222410

Hamnkapten
16 - Waldemar Geelmuyden
(1859-1930)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222319

Godsägare
1 - Niels Treschow
(1881-1953)

Stacks Image 222324

Birger
(1888-1973) &
2 - Olga Carlsson
(1888-1975)

Stacks Image 222329

Trafikbilägare
3 - Johan Appelgren
(1893-1975)

Stacks Image 222334

Lantbrukare, kommunalman
4 - Severin Svensson
(1868-1949)

Stacks Image 222340

Statare
5 - Karl Bengtsson
(1897-1987)

Stacks Image 222345

Fjärdingsman &
kyrkvaktmästare
6 - Oskar Johansson
(1889-1974)

Stacks Image 222350

Trädgårdsmästare
7 - Henning Pettersson
(1870-1946)

Stacks Image 222355

Chaufför
8 - Olof Månsson
(1892-1940)

Stacks Image 222361

Köpman
Gunnar
(1925-2013) &
9 - Britta Johansson
(1932-2014)

Stacks Image 222366

Prost
10 - Carl Erik Lindberg
(1800-1861)

Stacks Image 222371

Kyrkoherde
11 - Gustav Medin
(1892-1994)

Stacks Image 222376

Landshövding
12 - Bengt Christoffersson
Lillihöök
(1612-1665)

Stacks Image 222424

13 - Johan Lilliehöök
(1725-1779)

Stacks Image 222434

bygdeforskare
14 - Margit Jörgensen
(1922-2013)

Stacks Image 222439

Kyrkoherde
15 - Numa Santesson
(1827-1886)

Stacks Image 222444

Hamnkapten
16 - Waldemar Geelmuyden
(1859-1930)

Stacks Image 222387