KULTURGRAVAR.SE
HALLANDS LÄN
Kvibille kyrkogård


Stacks Image 221691

Folkskollärare
Johannes Åkerblad
(1823-1887)

Stacks Image 221696

Gästgivare & riksdagsman
Anders Holm
(1831-1899)

Stacks Image 221701

Torpare
Sven-Johan
Arvidsson
(1839-1909)

Stacks Image 221706

Snickare
Anders (1842-1904) & Maria
Bengtsson
(1854-1937)

Stacks Image 221894

Sadelmakare
Johan Aron
Palm
(1853-1950)

Stacks Image 221899

Gårdsbrukare
Alfred Bengtsson
(1872-1959)

Stacks Image 221904

Chaufför & idrottsman
Ebbe Ernstsson
(1931–1955)

Stacks Image 221909

Lärarinna
Göta Adolfsson
(1912-2008)

Stacks Image 221921

Kriminalpolis
Carl Magnus
Andersson
(1921-2008)

Stacks Image 221926

Gårdsbrukare
Petter Gunnarsson
(1901-1988)

Stacks Image 221931

Alice Andersson
(1908-1992)

Stacks Image 221936

Lanthandlare
Åke (1911-1978) &
Karin Zell
(1912-2006)

Stacks Image 222070

Mjölnare
Torsten Carlsson
(1901-1976)

Stacks Image 222075

Maria Johansson
(1888-1972)

Stacks Image 222080

Anna (1915-2013) &
Nils Svensson
(1912-1977)


Stacks Image 222147

Folkskollärare
Johannes Åkerblad
(1823-1887)

Stacks Image 222152

Gästgivare & riksdagsman
Anders Holm
(1831-1899)

Stacks Image 222157

Torpare
Sven-Johan
Arvidsson
(1839-1909)

Stacks Image 222162

Snickare
Anders (1842-1904) & Maria
Bengtsson
(1854-1937)

Stacks Image 222168

Sadelmakare
Johan Aron
Palm
(1853-1950)

Stacks Image 222173

Gårdsbrukare
Alfred Bengtsson
(1872-1959)

Stacks Image 222178

Chaufför & idrottsman
Ebbe Ernstsson
(1931–1955)

Stacks Image 222183

Lärarinna
Göta Adolfsson
(1912-2008)

Stacks Image 222189

Kriminalpolis
Carl Magnus
Andersson
(1921-2008)

Stacks Image 222194

Gårdsbrukare
Petter Gunnarsson
(1901-1988)

Stacks Image 222199

Alice Andersson
(1908-1992)

Stacks Image 222204

Lanthandlare
Åke (1911-1978) &
Karin Zell
(1912-2006)

Stacks Image 222210

Mjölnare
Torsten Carlsson
(1901-1976)

Stacks Image 222215

Maria Johansson
(1888-1972)

Stacks Image 222220

Anna (1915-2013) &
Nils Svensson
(1912-1977)

Producerade 2022-23 av Smedberg Produktion AB med bistånd från Kvibille Hembygdsförening
för

Stacks Image 221952