Stacks Image 221689

Lantbrukare
1 - Karl Jonasson
(1812-1895)
och meteoriten

Stacks Image 221694

Författare
2 - Eric Rasmusson
(1916-2011)

Stacks Image 221699

Välgörare
3 - Lotten Hermelin
(1879-1960)

Stacks Image 221704

Överstelöjtnant
4 - Philip Johan
von Stralenberg
(1676-1747)

Stacks Image 221865

Donatorer till kyrkan
5 - Ivar & Dagmar Karlsson

Stacks Image 221870

Kyrkoherde
6 - Johan Wilhelm
Swensson
(1788-1873)

Stacks Image 221875

Konstdonator
7 - Svea Larsson
(1907-1989)

Stacks Image 221880

Hembygdsföreningens
grundare
8 - Eva Johansson
(1924.2016)

Stacks Image 221886

Direktör
9 - Olander Larsson
(1864-1927)

Stacks Image 221896

Polisassistent
10 - Wallentin Karlsson
(1906-1974)

Stacks Image 222274

Riksdagsman
11 - Erik Mossberger
(1905-1998)

Stacks Image 221901

Kyrkoherde
12 - Harald Ludvig
Grundberg
(1817–1894)

Stacks Image 222011

Kyrkoherde
13 - August Lundskog
(1847-1925)

Stacks Image 222016

Telefonföreståndare
14 - Botolfina Andersson
(1873-1913)

Stacks Image 222021


15 - Gottfrid Karlsson
(1898-1975)

Stacks Image 222276


16 - Anders
(1820-1897) &
Beata Knutsson (1824-1891)

Stacks Image 222083

Elektriker
17 - Gustaf Andersson
(1901-1979)

Stacks Image 222088

Direktör
18 - Carl Steen
(1884-1957)

Stacks Image 222093

Getinges äldsta invånare
19 - Astrid Andersson
(1915-2021)


Stacks Image 222157

Lantbrukare
Karl Jonasson
(1812-1895)
och meteoriten

Stacks Image 222162

Författare
Eric Rasmusson
(1916-2011)

Stacks Image 222167

Välgörare
Lotten Hermelin
(1879-1960)

Stacks Image 222172

Överstelöjtnant
Philip Johan
von Stralenberg
(1676-1747)

Stacks Image 222178

Donatorer till kyrkan
Ivar & Dagmar Karlsson

Stacks Image 222183

Kyrkoherde
Johan Wilhelm
Swensson
(1788-1873)

Stacks Image 222188

Konstdonator
Svea Larsson
(1907-1989)

Stacks Image 222193

Hembygdsföreningens
grundare
Eva Johansson
(1924-2016)

Stacks Image 222199

Direktör
Olander Larsson
(1864-1927)

Stacks Image 222204

Polisassistent
Wallentin Karlsson
(1906-1974)

Stacks Image 222209

Riksdagsman
Erik Mossberger
(1905-1998)

Stacks Image 222214

Kyrkoherde
Harald Ludvig
Grundberg
(1817–1894)

Stacks Image 222220

Kyrkoherde
August Lundskog
(1847-1925)

Stacks Image 222225

Telefonföreståndare
Botolfina Andersson
(1873-1913)

Stacks Image 222230

Gottfrid Karlsson
(1898-1975)

Stacks Image 222278

Anders (1820-1897) &
Beata Knutsson (1824-1891)

Stacks Image 222241

Elektriker
Gustaf Andersson
(1901-1979)

Stacks Image 222246

Direktör
Carl Steen
(1884-1957)

Stacks Image 222251

Getinges äldsta invånare
Astrid Andersson
(1915-2021)

Stacks Image 222265