Stacks Image 222001

STARTSIDA / HALLANDS LÄN
Getinge kyrkogård


Stacks Image 221689

Lantbrukare
Karl Jonasson
(1812-1895)
och meteoriten

Stacks Image 221694

Författare
Eric Rasmusson
(1916-2011)

Stacks Image 221699

Välgörare
Lotten Hermelin
(1879-1960)

Stacks Image 221704

Överstelöjtnant
Philip Johan
von Stralenberg
(1676-1747)

Stacks Image 221865

Donatorer till kyrkan
Ivar & Dagmar Karlsson

Stacks Image 221870

Kyrkoherde
Johan Wilhelm
Swensson
(1788-1873)

Stacks Image 221875

Konstdonator
Svea Larsson
(1907-1989)

Stacks Image 221880

Hembygdsföreningens
grundare
Eva Johansson
(1924.2016)

Stacks Image 221886

Direktör
Olander Larsson
(1864-1927)

Stacks Image 221891

Polisassistent
Wallentin Karlsson
(1906-1974)

Stacks Image 221896

Riksdagsman
Erik Mossberger
(1905-1998)


Stacks Image 221928

Lantbrukare
Karl Jonasson
(1812-1895)
och meteoriten

Stacks Image 221933

Författare
Eric Rasmusson
(1916-2011)

Stacks Image 221938

Välgörare
Lotten Hermelin
(1879-1960)

Stacks Image 221943

Överstelöjtnant
Philip Johan
von Stralenberg
(1676-1747)

Stacks Image 221998

Donatorer till kyrkan
Ivar & Dagmar Karlsson

Stacks Image 221954

Kyrkoherde
Johan Wilhelm
Swensson
(1788-1873)

Stacks Image 221959

Konstdonator
Svea Larsson
(1907-1989)

Stacks Image 221964

Hembygdsföreningens
grundare
Eva Johansson
(1924.2016)

Stacks Image 221970

Direktör
Olander Larsson
(1864-1927)

Stacks Image 221975

Polisassistent
Wallentin Karlsson
(1906-1974)

Stacks Image 221994

Riksdagsman
Erik Mossberger
(1905-1998)

Producerad 2022 av Smedberg Produktion AB med bistånd från Getinge Hembygdsförening
för

Stacks Image 221909
Stacks Image 222006