Stacks Image 222049

Legationssekreterare
1 - Johan David
Hamilton
(1794-1843)

Stacks Image 221734

Ståthållare
2 - David Dachsberg
(1600-1667)

Stacks Image 221739

Rusthållare
3 - Jöns Trulsson
(1678-1756)

Stacks Image 221744

Konditor
4 - Peter Wismann
(1832-1905)

Stacks Image 222051


5 - Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221750

Fabrikör
6 - Claes Svensson
(1849-1931)

Stacks Image 221760


7 - Flyttade gravar

Stacks Image 221765

Byoriginal ”Stolla-Hedda”
8 - Hedvig Petersdotter
(1839-1918)

Stacks Image 221771

Idrottsman
9 - Sven "Gliet" Eliasson
(1930-1994)

Stacks Image 221776

Riksdagsman
10 - Swen Håkansson
(1708-1781)

Stacks Image 221781

Friherre
11 - Bengt Ulrik Lilliecreutz
(1804-1862)

Stacks Image 221786

Friherre
12 - Gabriel von Seth
(1690-1774)

Stacks Image 221792

Factorismede
13 - Petter Moberg
(1711-1791)

Stacks Image 221797

Fabrikör
14 - Albin (1879-1946) & Hustrun
Amanda Karlsson
(1869-1957)

Stacks Image 221802

Idrottsledare
15 - Anton Lindberg
(1894-1973)

Stacks Image 221807

fd soldat
16 - Johannes Quist
(1848-1912)
Och om det ständiga knekthållet

Stacks Image 221813

fd soldat
17 - Johannes Tapper
(1847-1910)

Stacks Image 221818

Torpare
18 - Karl Johansson
(1867-1947)

Stacks Image 221823

Fabrikör ”Olle Box”
19 - Olle Svensson
(1917-1996)

Stacks Image 221828

Fru
20 - Hedvig Sofia Odencrantz
(1792-1821)

Stacks Image 221834

Organist
21 - Johannes Sundberg
(1772-1852)

Stacks Image 221839

Sjöman som bodde många år i USA
22 - Carl Brink
(1885-1964)

Stacks Image 221844

Fabrikör och finsmed
23 - Wiktor (1873-1944)
& hustru
Rebecka Mattsson
(1882-1966)

Stacks Image 221849

Fru
24 - Julia (1869-1904)
& fosterdotter

Karin Lundberg
(1895-1912)

Stacks Image 222055

Familjen
25 - Rupprecht

Stacks Image 222060

Bankdirektör
26 - August Svensson
(1886-1924)

Stacks Image 222065

Stolfabrikör
27 - Yngve Ekström
(1913-1988)

Stacks Image 222070

Skogsarbetare
28 - Jonas Johnsson
(1886-1970)

Stacks Image 222132

Syskonen
29 - Svensson

Stacks Image 222137

Prost & kyrkoherde
30 - J A Bredin
(1867-1948)

Stacks Image 222147

Barnmorska
31 - Matilda Lundström
(1853-1924)

Stacks Image 222676

Möbelfabrikör
32 - Rolf Grenthe
(1904-1983)

Stacks Image 222428

Fabrikör
33 - Hjalmar Andersson
(1876-1951)

Stacks Image 222454

Fabrikör
34 - Svante Larssons familjegrav

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222464

Legationssekreterare
1 - Johan David
Hamilton
(1794-1843)
__________________________________________

Stacks Image 222469

Ståthållare
2 - David Dachsberg
(1600-1667)
__________________________________________

Stacks Image 222474

Rusthållare
3 - Jöns Trulsson
(1678-1756)
__________________________________________

Stacks Image 222479

Konditor
4 - Peter Wisman
(1832-1905)
__________________________________________

Stacks Image 222485

5 - Kyrkogårdens historia
__________________________________________

Stacks Image 222490

Fabrikör
6 - Claes Svensson
(1849-1931)
__________________________________________

Stacks Image 222495

7 - Flyttade gravar
__________________________________________

Stacks Image 222500

Byoriginal ”Stolla-Hedda”
8 - Hedvig Petersdotter
(1839-1918)
__________________________________________

Stacks Image 222506

Idrottsman
9 - Sven "Gliet" Eliasson
(1930-1994)
__________________________________________

Stacks Image 222511

Riksdagsman
10 - Swen Håkansson
(1708-1781)
__________________________________________

Stacks Image 222516

Friherre
11 - Bengt Ulrik Lilliecreutz
(1804-1862)
__________________________________________

Stacks Image 222521

Friherre
12 - Gabriel von Seth
(1690-1774)
__________________________________________

Stacks Image 222527

Factorismede
13 - Petter Moberg
(1711-1791)
__________________________________________

Stacks Image 222532

Fabrikör
14 - Albin (1879-1946) & Hustrun
Amanda Karlsson
(1869-1957)
__________________________________________

Stacks Image 222537

Idrottsledare
15 - Anton Lindberg
(1894-1973)
__________________________________________

Stacks Image 222542

fd soldat
16 - Johannes Quist
(1848-1912)
Och om det ständiga knekthållet
__________________________________________

Stacks Image 222548

fd soldat
17 - Johannes Tapper
(1847-1910)
__________________________________________

Stacks Image 222553

Torpare
18 - Karl Johansson
(1867-1947)
__________________________________________

Stacks Image 222558

Fabrikör ”Olle Box”
19 - Olle Svensson
(1917-1996)
__________________________________________

Stacks Image 222563

Fru
20 - Hedvig Sofia Odencrantz
(1792-1821)
__________________________________________

Stacks Image 222678

Organist
21 - Johannes Sundberg
(1772-1852)
________________________________________

Stacks Image 222574

Sjöman som bodde många år i USA
22 - Carl Brink
(1885-1964)
________________________________________

Stacks Image 222579

Fabrikör och finsmed
23 - Wiktor (1873-1944)
& hustru
Rebecka Mattsson
(1882-1966)
________________________________________

Stacks Image 222584

Fru
24 - Julia (1869-1904)
& fosterdotter

Karin Lundberg
(1895-1912)
________________________________________

Stacks Image 222590

Familjen
25 - Rupprecht
________________________________________

Stacks Image 222595

Bankdirektör
26 - August Svensson
(1886-1924)
________________________________________

Stacks Image 222600

Stolfabrikör
27 - Yngve Ekström
(1913-1988)
__________________________________________

Stacks Image 222605

Skogsarbetare
28 - Jonas Jonsson
(1886-1970)
__________________________________________

Stacks Image 222674

Syskonen
29 - Svensson
__________________________________________

Stacks Image 222616

Prost & kyrkoherde
30 - J A Bredin
(1867-1948)
__________________________________________

Stacks Image 222652

Barnmorska
31 - Matilda Lundström
(1853-1924)
__________________________________________

Stacks Image 222626

Möbelfabrikör
32 - Rolf Grenthe
(1904-1983)
__________________________________________

Stacks Image 222632

Fabrikör
33 - Hjalmar Andersson
(1876-1951)
__________________________________________

Stacks Image 222668

Fabrikör
34 - Svante Larssons familjegrav

Stacks Image 222199