Stacks Image 221689
Stacks Image 221691

Byarums kyrkogård


Stacks Image 221729

Legationssekreterare
Johan David
Hamilton
(1794-1843)

Stacks Image 221734

Ståhållare
David Dachsberg
(-1667)

Stacks Image 221739

Rusthållare
Jöns Trulsson
(1678-1756)

Stacks Image 221744

Konditor
Peter Wisman
(1832-1905)

Stacks Image 221750

Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221755

Fabrikör
Claes Svensson
(1849-1931)

Stacks Image 221760

Flyttade gravar

Stacks Image 221765

Byoriginal ”Stolla-Hedda”
Hedvig Petersdotter
(1839-1918)

Stacks Image 221771

Idrottsman ”Gliet”
Sven Eliasson
(1930-1994)

Stacks Image 221776

Riksdagsman
Swen Håkansson
(1708-1881)

Stacks Image 221781

Friherre
Bengt Ulrik Lilliecreutz
(1804-1862)

Stacks Image 221786

Friherre
Gabriel von Seth
(1690-1774)

Stacks Image 221792

Factorismede
Petter Boberg
(1711-1791)

Stacks Image 221797

Fabrikör
Albin Karlsson
(1879-1946)
& Hustrun

Amanda Karlsson
(1869-1957)

Stacks Image 221802

Idrottsledare
Anton Lindberg
(1894-1973)

Stacks Image 221807

fd soldat
Johannes Quist
(1848-1912)
Och om det ständiga knekthållet

Stacks Image 221813

fd soldat
Johannes Tapper
(1847-1910)

Stacks Image 221818

Torpare
Karl Johansson
(1867-1947)

Stacks Image 221823

Fabrikör ”Olle Box”
Olle Svensson
(1917-1996)

Stacks Image 221828

Fru
Hedvig Sofia Odencrantz
(1792-1821)

Stacks Image 221834

Organist
Johannes Sundberg
(1772-1852)

Stacks Image 221839

Carl Brink

Stacks Image 221844

Fabrikör och finsmed
Wiktor Mattsson
(1873-1944)
& hustru
Rebecka Mattsson
(1882-1966)

Stacks Image 221849

Fru
Julia Lundberg
(1869-1904)
& fosterdotter

Karin Lundberg
(1895-1912)

Producerad för

Stacks Image 221860