KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Norra Hestra kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.



Stacks Image 221674

Fabrikör
Algot (1890-1979)
& Gerda Eberstål
(1890-1975)

Stacks Image 221679

Salpedersjudare & klockmakare
Anders Månsson
(?-1769)

Stacks Image 221684

Småskolelärarinna
Hildur Lundin
(1893-1983)

Stacks Image 221689

Fabrikör
Martin
(1893-1963)
& Lars-Olof Magnusson
(1925-2020)

Stacks Image 221802

Landstingsman
Peter Svensson
(1853-1922)

Stacks Image 221807

Vägmästare
Eric Johansson
(1908-1974)

Stacks Image 221812

Postmästare
Bengt Kjellerstedt
(1791-1853)

Stacks Image 221817

J R Roséns familjegrav

Stacks Image 221781

Landets äldsta invånare
Ingrid Klar
(1798-1902)

Stacks Image 221786

Fabrikör
Olle Westlund
(1916-1996)

Stacks Image 221791

Skolvaktmästare
Justina Andersson
(1877-1965)

Stacks Image 221796

Handelsman
Bror
(1903-1972)
& Elin Pettersson
(1908-2003)

Stacks Image 221760

Handelsföreståndare
Erik Modén
(1907-1972)

Stacks Image 221765

Johan Albert Sandblom
(1879-1955)

Stacks Image 221770

Smed
Svening
(1787-1848)
& Caisa Schiultz
(1786-1847)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221987

Fabrikör
Algot (1890-1979)
& Gerda Eberstål
(1890-1975)

Stacks Image 221992

Salpedersjudare & klockmakare
Anders Månsson
(?-1769)

Stacks Image 221997

Småskolelärarinna
Hildur Lundin
(1893-1983)

Stacks Image 222002

Fabrikör
Martin
(1893-1963)
& Lars-Olof Magnusson
(1925-2020)

Stacks Image 222008

Landstingsman
Peter Svensson
(1853-1922)

Stacks Image 222013

Vägmästare
Eric Johansson
(1908-1974)

Stacks Image 222018

Postmästare
Bengt Kjellerstedt
(1791-1853)

Stacks Image 222023

J R Roséns familjegrav

Stacks Image 222029

Landets äldsta invånare
Ingrid Klar
(1798-1902)

Stacks Image 222034

Fabrikör
Olle Westlund
(1916-1996)

Stacks Image 222039

Skolvaktmästare
Justina Andersson
(1877-1965)

Stacks Image 222044

Handelsman
Bror
(1903-1972)
& Elin Pettersson
(1908-2003)

Stacks Image 222050

Handelsföreståndare
Erik Modén
(1907-1972)

Stacks Image 222055

Johan Albert Sandblom
(1879-1955)

Stacks Image 222060

Smed
Svening
(1787-1848)
& Caisa Schiultz
(1786-1847)

Stacks Image 221976