Stacks Image 221660
Stacks Image 221662

Norra Hestra kyrkogård


Stacks Image 221674

Fabrikör
Algot (1890-1979)
& Gerda Eberstål
(1890-1975)

Stacks Image 221679

Salpedersjudare & klockmakare
Anders Månsson
(?-1769)

Stacks Image 221684

Småskolelärarinna
Hildur Lundin
(1893-1983)

Stacks Image 221689

Fabrikör
Martin Magnusson
(1893-1963)
& Lars-Olof Magnusson
(1925-2020)

Stacks Image 221802

Landstingsman
Peter Svensson
(1853-1922)

Stacks Image 221807

Vägmästare
Erik Johansson
(1908-1974)

Stacks Image 221812

Postmästare
Bengt Kjellerstedt
(1791-1853)

Stacks Image 221817

J R Roséns familjegrav

Stacks Image 221781

Landets äldsta invånare
Ingrid Klar
(1798-1902)

Stacks Image 221786

Fabrikör
Olle Westlund
(1916-1998)

Stacks Image 221791

Skolvaktmästare
Justina Andersson
(1877-1965)

Stacks Image 221796

Handelsman
Bror
(1903-1972)
& Elin Pettersson
(1908-2003)

Stacks Image 221760

Handelsföreståndare
Erik Modén
(1907-1972)

Stacks Image 221765

Stationsföreståndare
Jonas Sandblom
(1879-1955)

Stacks Image 221770

Smed
Svening
(1787-1848)
& Caisa Schiultz
(1786-1847)

Producerad för

Stacks Image 221641