Stacks Image 221970

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Nydala kyrkogård


Stacks Image 221699

von Geijerska
familjegraven

Stacks Image 221958

Nämndeman & handelsman
Sven Peter Jonson
(1832-1910)

Stacks Image 221709

Syster till Lina Sandell
Matilda Sandell
(1834-1873)

Stacks Image 221954

Officer & gårdsbrukare
Axel Lindwall
(1840-1932)

Stacks Image 221720

Konstnär
Sara-Brita Ekman
(1907-2001)

Stacks Image 221950

Karamellkokerska
Kristina Broman
(1853-1936)

Stacks Image 221730

Estnisk flykting
Villi Ots
(1883-1952)

Stacks Image 221946

Hembygdsforskare
Henry Renshult
(1923-2009)

Stacks Image 221741

Predikant
Karl Svenberg
(1884-1962)

Stacks Image 221942

Kalaskokerska
Linnéa Bergsten
(1903-1990)

Stacks Image 221751

Fiskare & jaktvårdare
Carl Johan Wikström
(1846-?)

Stacks Image 221938

Finsnickare
Frans Andersson
(1857-1938)

Stacks Image 221936

Maskinist
August Stenwall
(1861-1949)

Stacks Image 221767

Småskollärarinna
Elin Löfvander
(1890-1982)

Stacks Image 221932

Fanjunkare & polis
Arvid Cronje
(1891-1978)

Stacks Image 221777

Omarkerade barngravar

Stacks Image 221928

Siste stataren på Nydala
Karl Sandberg
(1869-1957)

Stacks Image 221788

Feuks familjegrav


Stacks Image 221924

von Geijerska
familjegraven

Stacks Image 221818

Nämndeman & handelsman
Sven Peter Jonson
(1832-1910)

Stacks Image 221956

Syster till Lina Sandell
Matilda Sandell
(1834-1873)

Stacks Image 221828

Officer & gårdsbrukare
Axel Lindwall
(1840-1932)

Stacks Image 221952

Konstnär
Sara-Brita Ekman
(1907-2001)

Stacks Image 221839

Karamellkokerska
Kristina Broman
(1853-1936)

Stacks Image 221948

Estnisk flykting
Villi Ots
(1883-1952)

Stacks Image 221849

Hembygdsforskare
Henry Renshult
(1923-2009)

Stacks Image 221944

Predikant
Karl Svenberg
(1884-1962)

Stacks Image 221860

Kalaskokerska
Linnéa Bergsten
(1903-1990)

Stacks Image 221940

Fiskare & jaktvårdare
Carl Johan Wikström
(1846-?)

Stacks Image 221870

Finsnickare
Frans Andersson
(1857-1938)

Stacks Image 221876

Maskinist
August Stenwall
(1861-1949)

Stacks Image 221934

Småskollärarinna
Elin Löfvander
(1890-1982)

Stacks Image 221886

Fanjunkare & polis
Arvid Cronje
(1891-1978)

Stacks Image 221930

Omarkerade barngravar

Stacks Image 221897

Siste stataren på Nydala
Karl Sandberg
(1869-1957)

Stacks Image 221926

Feuks familjegrav

Guiderna producerade för

Stacks Image 221975
Stacks Image 221977