KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Reftele kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Gislaveds församling.
Stacks Image 221673

Ståthållare
Olof Hård af Segerstad
(1555-1630)

Stacks Image 221678

Carl Sigfrid Josefsson
(1889-1990)

Stacks Image 221683

Förtroendeman
Johan Nilsson
(1873-1959)

Stacks Image 221714

Fabrikör
Johan August Skogsfors
(1880-1944)

Stacks Image 221694

Grosshandlare
Josef Davidsson
(1860-1924)

Stacks Image 221737

Godsägare
Sven Anders Johansson
(1860-1929)

Stacks Image 221739

"Onkel Otto"
Otto Bolin
(1882-1960)

Stacks Image 221709

Konstruktör
Göte Skogsfors
(1908-1968)

Stacks Image 221717

Agronom
Theodor Ågren
(1922-1997)

Stacks Image 221722

Kyrkoherde
Adolf Lindwall
(1780-1843)

Stacks Image 221727

Vice häradshövding & riksdagsman
Carl Harder von Mentzer
(1857–1936)

Stacks Image 221732

Kammarherre
Carl Jesper
Küylenstjerna
(1835-1907)

Stacks Image 221742

Godsägare
Gustaf Fredrik
Planting-Gyllenbåga
(1819-1942)

Stacks Image 221747

Kyrkoherde
Esaias Bexell
(1855-1930)

Stacks Image 221752

Modellskickare
Ragnar (1899-1991)
& hans bror sjöman

Torsten Ljunggren
(1906-1941)


Stacks Image 221785

Ståthållare
Olof Hård af Segerstad
(1555-1630)

Stacks Image 221790

Carl Sigfrid Josefsson
(1889-1990)

Stacks Image 221795

Förtroendeman
Johan Nilsson
(1873-1959)

Stacks Image 221800

Fabrikör
Johan August Skogsfors
(1880-1944)

Stacks Image 221808

Grosshandlare
Josef Davidsson
(1860-1924)

Stacks Image 221813

Godsägare
Sven Anders Johansson
(1860-1929)

Stacks Image 221818

"Onkel Otto"
Otto Bolin
(1882-1960)

Stacks Image 221823

Konstruktör
Göte Skogsfors
(1908-1968)

Stacks Image 221829

Agronom
Theodor Ågren
(1922-1997)

Stacks Image 221834

Kyrkoherde
Adolf Lindwall
(1780-1843)

Stacks Image 221839

Vice häradshövding & riksdagsman
Carl Harder von Mentzer
(1857–1936)

Stacks Image 221844

Kammarherre
Carl Jesper
Küylenstjerna
(1835-1907)

Stacks Image 221850

Godsägare
Gustaf Fredrik
Planting-Gyllenbåga
(1819-1942)

Stacks Image 221855

Kyrkoherde
Esaias Bexell
(1855-1930)

Stacks Image 221860

Modellskickare
Ragnar (1899-1991)
& hans bror sjöman

Torsten Ljunggren
(1906-1941)

Stacks Image 221779