Stacks Image 221796
Stacks Image 221798

Södra Hestra kyrkogård
6 - M H B Larsson

Producerad för

Stacks Image 221817