Stacks Image 221796
Stacks Image 221798

Södra Hestra kyrkogård
11 - "Moster Ida" Johansson

Producerad för

Stacks Image 221817