Stacks Image 221820

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Tofteryds kyrkogård


Stacks Image 221676

Barnmorska
Anna Sofia Nicklasson
(1839-1899)

Stacks Image 221681

Järnhandlare
Oskar Anton Ljungberg
(1875-1961)

Stacks Image 221686

Folkskollärare & organist
Peter Sjödell
(1822-1909)

Stacks Image 221691

Lärare, organist & hembygdsvän
Joel Andersson
(1903-1996)

Stacks Image 221738

Häradsprost
Jonas Johan Lagergren
(1759-1833)

Stacks Image 221702

Prost
Jonas Blomén
(1775-1859)

Stacks Image 221707

Mästersmed
Sven Johan Malmqvist
(1819-1885)

Stacks Image 221712

Småskollärarinna
Anna Britta Petersdotter
"Skole-Britta"
(1830-1919)

Stacks Image 221740

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 221723

Småskollärarinna
Jenny Johansson
(1877-1970)

Stacks Image 221742

Amerikansk soldat född i Tofteryd
Eric Rolf Leander
(1908-1944)

Stacks Image 221755

Barnmorska
Anna Sofia Nicklasson
(1839-1899)

Stacks Image 221760

Järnhandlare
Oskar Anton Ljungberg
(1875-1961)

Stacks Image 221765

Folkskollärare & organist
Peter Sjödell
(1822-1909)

Stacks Image 221770

Lärare, organist & hembygdsvän
Joel Andersson
(1903-1996)

Stacks Image 221776

Häradsprost
Jonas Johan Lagergren
(1759-1833)

Stacks Image 221781

Prost
Jonas Blomén
(1775-1859)

Stacks Image 221786

Mästersmed
Sven Johan Malmqvist
(1819-1885)

Stacks Image 221791

Småskollärarinna
Anna Britta Petersdotter
"Skole-Britta"
(1830-1919)

Stacks Image 221797

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 221802

Småskollärarinna
Jenny Johansson
(1877-1970)

Stacks Image 221807

Amerikansk soldat född i Tofteryd
Eric Rolf Leander
(1908-1944)

Guiderna producerade för

Stacks Image 221747
Stacks Image 221817