Stacks Image 221662
Stacks Image 221664

STARTSIDA / SMÅLAND
Tofteryds kyrkogård


Stacks Image 221676
Barnmorska
Anna Sofia Nicklasson
(1839-1899)
Stacks Image 221681

Järnhandlare
Oskar Anton Ljungberg
(1875-1961)

Stacks Image 221686

Folkskollärare & organist
Peter Sjödell
(1822-1909)

Stacks Image 221691

Lärare, organist & hembygdsvän
Joel Andersson
(1903-1996)

Stacks Image 221738

Häradsprost
Jonas Johan Lagergren
(1759-1833)

Stacks Image 221702

Prost
Jonas Blomén
(1775-1859)

Stacks Image 221707

Mästersmed
Sven Johan Malmqvist
(1819-1885)

Stacks Image 221712

Småskollärarinna
Anna Britta Petersdotter
"Skole-Britta"
(1830-1919)

Stacks Image 221740

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 221723

Småskollärarinna
Jenny Johansson
(1877-1970)

Stacks Image 221742

Amerikansk soldat född i Tofteryd
Eric Rolf Leander
(1908-1944)

Guiderna producerade för

Stacks Image 221747