Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Östra kyrkogården i Jönköping
vid kapellet