Stacks Image 222066

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Skillingaryds kyrkogård


Stacks Image 221618

Om kyrkogården

Stacks Image 221623

Ingenjör
Marcus Klövstad
(1889-1980)

Stacks Image 221628

Bengtsson/Eneström

Stacks Image 221633

Färgfabrikör
August Johansson
(-)

Stacks Image 221831

Musikfanjunkare
Karlssons familjegrav

Stacks Image 221836

Kakelugnsmakare
Gustaf Ljungbladh
(1883-)

Stacks Image 221841

K D Johanssons
familjegrav

Stacks Image 221846

Charkuterist
Carl Albin
Pettersson
(1877-)

Stacks Image 221810

Kopparslagare
Johannes Thelin
(1843-)


Stacks Image 222003

Om kyrkogården

Stacks Image 222008

Ingenjör
Marcus Klövstad
(1889-1980)

Stacks Image 222013

Bengtsson/Eneström

Stacks Image 222018

Färgfabrikör
August Johansson
(-)

Stacks Image 222024

Musikfanjunkare
Karlssons familjegrav

Stacks Image 222029

Kakelugnsmakare
Gustaf Ljungbladh
(1883-)

Stacks Image 222034

K D Johanssons
familjegrav
(1)

Stacks Image 222039

Charkuterist
Carl Albin
Pettersson
(1877-)

Stacks Image 222045

Kopparslagare
Johannes Thelin
(1843-)

Guiderna producerade
för

Stacks Image 221985
Stacks Image 222071