Stacks Image 221897

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Öreryds kyrkogård


Stacks Image 221717

Gästgivare & fabrikör
Johan Gerhard Almén
(1813-1893)

Stacks Image 221722

Gästgivare
Petter Kjöllerström
(?-?)

Stacks Image 221727

Järnkorsen

Stacks Image 221732

Handlare & caféidkare
Elsa Fält
(1907-2008) & hennes make
Gustav Fält
(1869-1979)

Stacks Image 221800

Polske flyktingen
Antoni Wierzbowski
(1907-1946)

Stacks Image 221802

Norsk flykting som blev kvar
efter kriget
Odd Nilsen
(1924-2011)

Stacks Image 221748

Skomakare & kommunalnämndens
ordförande i Öreryds kommun
Gustav Karlsson
(1891-1955)

Stacks Image 221804

Distrikssköterska
Karin Mårtensson
(1919-2012)
& hennes make nämndeman

Bror Mårtensson
(1903-1993)

Stacks Image 221759

Kvarnägare
Joel Jonasson
(1888-1976)

Stacks Image 221764

Komminister
Wilhelm Hudner
(1895-1935) & hans hustru
Märta Hudner
(1901-1985)

Stacks Image 221769

Den siste torparen i socknen
Theodor Josefsson
(1876-1963)

Stacks Image 221774

Glansstrykerska
Ottilia Månsson
(1847-1948)

Stacks Image 221780

Ordförande i Öreryds missionsförsamling
Elly Josefsson
(1922-2000)

Stacks Image 221785

Bergsfogde på Nissafors bruk
Gustaf Strömbom
(?-?)

Stacks Image 221790

Runstenen


Stacks Image 221807

Gästgivare & fabrikör
Johan Gerhard Almén
(1813-1893)

Stacks Image 221812

Gästgivare
Petter Kjöllerström
(?-?)

Stacks Image 221817

Järnkorsen

Stacks Image 221822

Handlare & caféidkare
Elsa Fält
(1907-2008) & hennes make
Gustav Fält
(1869-1979)

Stacks Image 221830

Polske flyktingen
Antoni Wierzbowski
(1907-1946)

Stacks Image 221835

Norsk flykting som blev kvar
efter kriget
Odd Nilsen
(1924-2011)

Stacks Image 221840

Skomakare & kommunalnämndens
ordförande i Öreryds kommun
Gustav Karlsson
(1891-1955)

Stacks Image 221845

Distrikssköterska
Karin Mårtensson
(1919-2012) & hennes make nämndeman
Bror Mårtensson
(1903-1993)

Stacks Image 221853

Kvarnägare
Joel Jonasson
(1888-1976)

Stacks Image 221858

Komminister
Wilhelm Hudner
(1895-1935) & hans hustru
Märta Hudner
(1901-1985)

Stacks Image 221863

Den siste torparen i socknen
Theodor Josefsson
(1876-1963)

Stacks Image 221868

Glansstrykerska
Ottilia Månsson
(1847-1948)

Stacks Image 221874

Ordförande i Öreryds missionsförsamling
Elly Josefsson
(1922-2000)

Stacks Image 221879

Bergsfogde på Nissafors bruk
Gustaf Strömbom
(?-?)

Stacks Image 221884

Runstenen

Guiderna producerade med hjälp av
Öreryds hembygdsförening
för

Guiderna producerade
med hjälp av
Öreryds
Hembygdsförening
för

Stacks Image 221893
Stacks Image 221902