Stacks Image 221684
Stacks Image 221686

Öreryds kyrkogård


Stacks Image 221717

Alméns familjegrav

Stacks Image 221722

Petter Kjöllerström

Stacks Image 221727

Järnkorsen

Stacks Image 221732

Elsa & Gustav Fält

Stacks Image 221800

Polska gravar

Stacks Image 221802

Odd Nilsen

Stacks Image 221748

Gustav Karlsson

Stacks Image 221804

Karin & Bror Månsson

Stacks Image 221759

Joel Jonasson

Stacks Image 221764

Wilhelm & Märta Hudner

Stacks Image 221769

Theodor Josefsson

Stacks Image 221774

Ottilia Månsson

Stacks Image 221780

Elly & Yngve Josefsson

Stacks Image 221785

Gustaf Strömbom

Stacks Image 221790

Runstenen

Guiderna producerade med hjälp av
Öreryds hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Öreryds Hembygdsförening
för

Stacks Image 221680