Stacks Image 221773
Stacks Image 221775

Pjätteryds kyrkogård


Stacks Image 221671

Pehr Bråkenhielm

Stacks Image 221676

Självspillningstrappan

Stacks Image 221681

Julia Steen

Stacks Image 221686

Lars Edling

Stacks Image 221692

Ingrid Segerstedt Luterkort

Stacks Image 221697

Gustav Adolf Cavallius

Stacks Image 221702

Samuel Alfred Linder

Stacks Image 221707

Erik Gustav Blomgren

Stacks Image 221713

Ester & Anton Almén

Stacks Image 221791

Anders Frostensson

Stacks Image 221793

Magnus Hörlin

Stacks Image 221728

Lars Johan Lange

Stacks Image 221734

Ture Sandström

Stacks Image 221803

Eskil Fürst

Stacks Image 221797

Sven Tilliander &
prästgården


Se en film om Pjätteryds kyrka


Producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för

Stacks Image 221641