Stacks Image 221617
Stacks Image 221619

Landeryds kyrkogård
2 - C M Nydén
och om järnvägsknytpunkten Danderyd

Producerad för

Stacks Image 221634