KULTURGRAVAR.SE
HALLANDS LÄN
Vinbergs ödekyrka & ödekyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat.Stacks Image 221656

Prost
Anders Öhrwall
(1718-1796)

Stacks Image 221661

Lasarettsläkare
Otto Alfred Svensson
(1850-1890)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221751

Prost
Anders Öhrwall
(1718-1796)

Stacks Image 221781

Lasarettsläkare
Otto Alfred Svensson
(1850-1890)

Stacks Image 221819