Stacks Image 222007

"Ida på Haggårn"
1 - Ida Svensson
(1867-1950)

Stacks Image 222012

Kommunalman
2 - Anders Andersson
(1782-1865)

Stacks Image 222017

3 - Theodor Fries
(1762-1839) &
Sara Elisabeth
Wernelin
(1769-1837)

Stacks Image 222022

4 - Knut Gudmundsson
(1770-1842) &
Ingerd Persdotter
(1766-1829)

Stacks Image 222028

Riksdagsman
5 - Lars Johan Larsson
(1833-1890)

Stacks Image 222033

6 - Nils Valfrid Samuelsson
(1855-1946) &
Johanna Persdotter
(1850-1927)

Stacks Image 222038

Småskollärarinna
7 - Fredrika Kristina
Fredriksson
(1871-1947)

Stacks Image 222043

Kyrkoherde
8 - Magnus Bolin
(1703-1770)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222199

"Ida på Haggårn"
1 - Ida Svensson
(1867-1950)

Stacks Image 222204

Kommunalman
2 - Anders Andersson
(1782-1865)

Stacks Image 222209

Theodor Fries
(1762-1839) &
3 - Sara Elisabeth
Wernelin
(1769-1837)

Stacks Image 222214

Knut Gudmundsson
(1770-1842) &
4 - Ingerd Persdotter
(1766-1829)

Stacks Image 222241

Riksdagsman
5 - Lars Johan Larsson
(1833-1890)

Stacks Image 222246

Nils Valfrid Samuelsson
(1855-1946) &
6 - Johanna Persdotter
(1850-1927)

Stacks Image 222251

Småskollärarinna
7 - Fredrika Kristina
Fredriksson
(1871-1947)

Stacks Image 222256

Kyrkoherde
8 - Magnus Bolin
(1703-1770)

Stacks Image 222278