KULTURGRAVAR.SE
HALLANDS LÄN
Torups kyrka & kyrkogård

Kyrkan filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Falkenbergs pastorat. Gravarna även producerade i samarbete med SKKF.Stacks Image 221656

Kyrkoherde
Sven Ausenius
(1617-1678)

Stacks Image 221661

Riksdagsman
Johan Bernhard
Johansson
(1877-1949)

Stacks Image 221666

Bohem
Oskar Hjalmar
Brunstedt
(1894-1968)

Stacks Image 221671

Direktör
Paul Nilsson
(1914-1997)

Stacks Image 221755

Småskollärarinna
Irma Evelina Karlsson
(1904-1985)

Stacks Image 221760

Lantbrukare, författare
Valdemar Nilsson
(1897-1985)

Stacks Image 221765

Lantbrukare
Gustav (1909-2010) &
Märta Johansson (1921-2008)

Stacks Image 221770

Ambassadör
Göran Zetterqvist
(1932-2013)

Stacks Image 221943

Lill Emma Larsson
(1879-1967)

Stacks Image 221974

Kyrkoherde
Anders Bäckman
(1783-1859)

Stacks Image 221982

Patron
Carl Gustav Hernvall
(1815-1885)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, tryck på bilden och starta sedan filmen.

Stacks Image 221872

Kyrkoherde
Sven Ausenius
(1617-1678)

Stacks Image 221877

Riksdagsman
Johan Bernhard
Johansson
(1877-1949)

Stacks Image 221882

Bohem
Oskar Hjalmar
Brunstedt
(1894-1968)

Stacks Image 221887

Direktör
Paul Nilsson
(1914-1997)

Stacks Image 221893

Småskollärarinna
Irma Evelina Karlsson
(1904-1985)

Stacks Image 221898

Lantbrukare, författare
Valdemar Nilsson
(1897-1985)

Stacks Image 221903

Lantbrukare
Gustav (1909-2010) &
Märta Johansson (1921-2008)

Stacks Image 221908

Ambassadör
Göran Zetterqvist
(1932-2013)

Stacks Image 221964

Lill Emma Larsson
(1879-1967)

Stacks Image 221992

Kyrkoherde
Anders Bäckman
(1783-1859)

Stacks Image 221997

Patron
Carl Gustav Hernvall
(1815-1885)

Stacks Image 221937