Stacks Image 221656

Kyrkoherde
1 - Sven Ausenius
(1617-1678)

Stacks Image 221661

Riksdagsman
2 - Johan Bernhard
Johansson
(1877-1949)

Stacks Image 221666

Bohem
3 - Oskar Hjalmar
Brunstedt
(1894-1968)

Stacks Image 221671

Direktör
4 - Paul Nilsson
(1914-1997)

Stacks Image 221755

Småskollärarinna
5 - Irma Evelina Karlsson
(1904-1985)

Stacks Image 221760

Lantbrukare, författare
6 - Valdemar Nilsson
(1897-1985)

Stacks Image 221765

Lantbrukare
7 - Gustav (1909-2010) &
Märta Johansson (1921-2008)

Stacks Image 221770

Ambassadör
8 - Göran Zetterqvist
(1932-2013)

Stacks Image 221943

9 - Lill Emma Larsson
(1879-1967)

Stacks Image 221974

Kyrkoherde
10 - Anders Bäckman
(1783-1859)

Stacks Image 222066

Patron
11 - Carl Gustav Hernvall
(1815-1885)

Stacks Image 221982

Kyrkoherde
12 - Gunnar Roudén
(907-1996)

Stacks Image 222071

13 - Olof Alfred Ausell
(1828-1892)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, tryck på bilden och starta sedan filmen.

Stacks Image 222010

Kyrkoherde
1 - Sven Ausenius
(1617-1678)
________________________________

Stacks Image 222015

Riksdagsman
2 - Johan Bernhard
Johansson
(1877-1949)
________________________________

Stacks Image 222020

Bohem
3 - Oskar Hjalmar
Brunstedt
(1894-1968)
________________________________

Stacks Image 222025

Direktör
4 - Paul Nilsson
(1914-1997)
________________________________

Stacks Image 222031

Småskollärarinna
5 - Irma Evelina Karlsson
(1904-1985)
________________________________

Stacks Image 222036

Lantbrukare, författare
6 - Valdemar Nilsson
(1897-1985)
________________________________

Stacks Image 222041

Lantbrukare
7 - Gustav (1909-2010) &
Märta Johansson (1921-2008)
________________________________

Stacks Image 222046

Ambassadör
8 - Göran Zetterqvist
(1932-2013)
________________________________

Stacks Image 222052

9 - Lill Emma Larsson
(1879-1967)
________________________________

Stacks Image 222057

Kyrkoherde
10 - Anders Bäckman
(1783-1859)
________________________________

Stacks Image 222062

Patron
11 - Carl Gustav Hernvall
(1815-1885)
________________________________

Stacks Image 222102

Kyrkoherde
12 - Gunnar Roudén
(907-1996)
________________________________

Stacks Image 222092

13 - Olof Alfred Ausell
(1828-1892)

Stacks Image 221937