KULTURGRAVAR.SE
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Örberga kyrka & kyrkogård

Filmen producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.


Stacks Image 221774

Verner von Hedenstams son
Dag von Heidenstam
(1904)

Stacks Image 221779

Kyrkoherde
Karl Fredrik Hägerström
(1834-1906)

Stacks Image 221784

Lantarbetare
Gustaf Larssons
familjegrav
(1851-1920)

Stacks Image 221789

Soldat
Frans Johan Lind
(1871-1956)

Stacks Image 221795

Söndagskollärarinna
Anna Wilhelmina
Samuelsson
(1869-1947)

Stacks Image 221800

Mamsell
Emerentia Lindström
(1805-1865)

Stacks Image 221805

Lärare & organist
Carl August
Sjölander
(1824-1915)

Stacks Image 221810

Lärare & organist
Anders Johansson
(1868-1949)

Stacks Image 221825

Furir
Per Gustaf Lundberg
(1869-1951)

Stacks Image 221830

Snickare
Axel Fredrik Andersson
(1837-1896)

Stacks Image 221835

Kyrkoherde
Johan Zetterstrand
(1801-1876)

Stacks Image 221840

Hovpredikant
Samuel Petersson
(1766-1830)


Stacks Image 221971

Verner von Hedenstams son
Dag von Heidenstam
(1904)

Stacks Image 221976

Kyrkoherde
Karl Fredrik Hägerström
(1834-1906)

Stacks Image 221981

Lantarbetare
Gustaf Larssons
familjegrav
(1851-1920)

Stacks Image 221986

Soldat
Frans Johan Lind
(1871-1956)

Stacks Image 221992

Söndagskollärarinna
Anna Wilhelmina
Samuelsson
(1869-1947)

Stacks Image 221997

Mamsell
Emerentia Lindström
(1805-1865)

Stacks Image 222002

Lärare & organist
Carl August
Sjölander
(1824-1915)

Stacks Image 222007

Lärare & organist
Anders Johansson
(1868-1949)

Stacks Image 222013

Furir
Per Gustaf Lundberg
(1869-1951)

Stacks Image 222018

Snickare
Axel Fredrik Andersson
(1837-1896)

Stacks Image 222023

Kyrkoherde
Johan Zetterstrand
(1801-1876)

Stacks Image 222028

Hovpredikant
Samuel Petersson
(1766-1830)


Stacks Image 221962