Stacks Image 221639

Handelsmann
1 - Karl Eriksson
(1859-1947)

Stacks Image 221644

Ätterna Lindekrona och Taube
2 - Hovagårdskullen

Stacks Image 221649

kyrkoherde
3 - Grevillius gravkor
(1717-1801)

Stacks Image 221697

Familjerna
4 - Pereswetoff-Morath
& Duse

Stacks Image 221718

Kyrkoherde
5 - Johan Ludvig Bergvall
(1838-1910)

Stacks Image 221723

Kyrkoherde
6 - Wilhelm Lidberg
(1813-1891)

Stacks Image 221828

Prost
7 - Anders Wångenberg
(1766-1839)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.


Stacks Image 221793

Handelsmann
1 - Karl Eriksson
(1859-1947)

Stacks Image 221798

Ätterna Lindekrona och Taube
2 - Hovagårdskullen

Stacks Image 221803

kyrkoherde
3 - Grevillius gravkor
(1717-1801)

Stacks Image 221808

Familjerna
4 - Pereswetoff-Morath
& Duse

Stacks Image 221814

Kyrkoherde
5 - Johan Ludvig Bergvall
(1838-1910)

Stacks Image 221819

Kyrkoherde
6 - Wilhelm Lidberg
(1813-1891)

Stacks Image 221838

Prost
7 - Anders Wångenberg
(1766-1839)


Stacks Image 221776