Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Rogslösa kyrkogård
4 -
Anton Widéns familjegrav

Stacks Image 221609