Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Linköpings gamla griftegård
1 -
Läkare och författare Charles Emil Hagdahl (1809-1897)

Producerad för

Stacks Image 221624