Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Linköpings gamla griftegård
2 -
Kungamakare Carl Otto Mörner (1781-1868)

Producerad för

Stacks Image 221624