Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Linköpings gamla griftegård
4 -
Domprost Jonas Dubb (1739-1823)

Producerad för

Stacks Image 221624