Stacks Image 221912

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Bellö kyrkogård


Stacks Image 221614

Minnessten
(Smålandssången)

Stacks Image 221619

Poststationsföreståndare
Allan Svahn
(1910-1988)

Stacks Image 221624

Telestationsföreståndare
Judit Svahn
(1890-1977)

Stacks Image 221629

Kyrkoherde
Johan Ringsgård
(1902-1982)

Stacks Image 221720

Specerihandlare
Karl Ivar
Wennerlund
(1875-1936)

Stacks Image 221725

Smed
Karl August Georg
Holmberg
(1884-1970)

Stacks Image 221730

Fru
Lillie Aldia
Ström
(1901-1984)

Stacks Image 221735

Kommunstyrelsens ordförande
Torsten Gynnerstedt
(1900-1969)

Stacks Image 221699

Kantor & Folkskollärare
Frans August Petersson
(1847-1919)

Stacks Image 221704

Kantor
Johannes Rydell
(1820-1897)

Stacks Image 221853

Mejeriarbetare
Eric Svensson
(1908-1991)

Stacks Image 221848

Lärarinna och kantor
Elsa Assar-Wallin
(1908-1995)

Stacks Image 221833

Siste dagsverkstorparen i Bellö
Viktor Karlsson
(1893-1969)

Stacks Image 221838

Stiftelsen Gunnar
Anderssons minnesfond
Bertil & Gunnar Andersson

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221763

Minnessten
(Smålandssången)

Stacks Image 221768

Poststationsföreståndare
Allan Svahn
(1910-1988)

Stacks Image 221773

Telestationsföreståndare
Judit Svahn
(1890-1977)

Stacks Image 221778

Kyrkoherde
Johan Ringsgård
(1902-1982)

Stacks Image 221784

Specerihandlare
Karl Ivar
Wennerlund
(1875-1936)

Stacks Image 221789

Smed
Karl August Georg
Holmberg
(1884-1970)

Stacks Image 221794

Fru
Lillie Aldia
Ström
(1901-1984)

Stacks Image 221799

Kommunstyrelsens ordförande
Torsten Gynnerstedt
(1900-1969)

Stacks Image 221805

Kantor & Folkskollärare
Frans August Petersson
(1847-1919)

Stacks Image 221875

Kantor
Johannes Rydell
(1820-1897)

Stacks Image 221905

Mejeriarbetare
Eric Svensson
(1908-1991)

Stacks Image 221907

Lärarinna och kantor
Elsa Assar Wallin
(1908-1995)

Stacks Image 221917

Siste dagsverkstorparen i Bellö
Viktor Karlsson
(1893-1969)

Stacks Image 221896

Stiftelsen Gunnar
Anderssons minnesfond
Bertil & Gunnar Andersson


Producerad för

Stacks Image 221570
Stacks Image 221919