KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Sankt Lars kapell & kyrkogård Eksjö

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.Stacks Image 221705

Garvare & riksdagsman
Leo Felix Aschan
(1808-1892)

Stacks Image 221669

Fotograf
Maria Tesch
(1850-1936)

Stacks Image 221674

Häradshövding & stadsråd
Gustaf Axel Berg
(1844-1908)

Stacks Image 221679

Frivillig i Finska inbördeskriget
Gustaf Romare
(1897-1918)

Stacks Image 221685

Överstelöjtnant
Johan Robert af
Klinteberg
(1835-1911)

Stacks Image 221690

Hovslagarkorpral som dog i Persien
Karl Oskar Karlsson
(?-1915)

Stacks Image 221695

Skalden Gustaf Frödings mor
Emilia Fröding
(1827-1887)

Stacks Image 221700

Kyrkvaktmästare
Johan Amadeus Pantzar
(1846-1926)

Stacks Image 221708

Musikdirektör & tonsättare
Frans Johan Håkansson
(1827-1904)

Stacks Image 221713

Järnvägsbyggare
Frederick Goslett
(1857-1899)

Stacks Image 221718

Kontraktsprost och golfetusiast
Johan Stahle
(1892-1984)

Stacks Image 221723

Hovfotograf
Oscar Rylander
(1866-1951)

Stacks Image 221734

Skogsinspektör
David Servatius Stenkil
(1884-1959)

Stacks Image 221739

Eksjö Garnisons
begravningsplats

Stacks Image 221744

Komminister
Axel Jakob Björkeroth
(1801-1843)

Stacks Image 221749

Musikdirektör
Anton Widergren
(1860-1912)

Stacks Image 221870

Borgmästare
Ludvig Eurén
(1866-1936)

Stacks Image 221875

Major
Carl Alfred Engström
(1832-1888)

Stacks Image 221880

Possessionat
Carl Mauritz Goldkuhl
(1819-1884)

Stacks Image 221885

Poliskonstapel
Carl Wahlberg
(1862-1932)

Stacks Image 221953

Trädgårdsmästare
Gustaf Oskar Sundberg
(1835-1909)

Stacks Image 221958

Barberare
Arvid Forsgren
(1862-1908)

Stacks Image 222166

Affärskvinna
Eva Bergman
(1832-1907)

Stacks Image 221968

Kyrkoherde
Nils Johan Danielsson
(1789-1857)

Stacks Image 222172

Valborg Egnell
(1893-1921)

Stacks Image 222177

Rådman
Nils Erik Justelius
(1794-1868)

Stacks Image 222182

Engströmkännare
Einar Karlén
(1907-1983)

Stacks Image 222187

Redaktör
Martin Karlgren
(1868-1953)

Stacks Image 222246

Fältveterinär
Sven Lokrantz
(1867-1954)

Stacks Image 222251

Flygvapenfänrik
Staffan Holck-Clausen
(1923-1945)

Stacks Image 222256

Generalmajor
Erik Georg Ulfsparre
(1766-1865)

Stacks Image 222261

Docent
Bertil von Ahn
(1912-1993)

Stacks Image 222312

Rektor
Vilhelm Edvard Schultz
(1824-1907)

Stacks Image 222371

Överstelöjtnant
Johan Jacob Ulfsax
(1777-1855)

Stacks Image 222322

Byggherre
Anders Andersson
(1861-1934)

Stacks Image 222327

Lasarettsvaktmästare
Johan August Johansson
(1858-1924)

Stacks Image 222374

Kontraktsprost
Per Stark
(1832-1900)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222052

Garvare & riksdagsman
Leo Felix Aschan
(1808-1892)

Stacks Image 222057

Fotograf
Maria Tesch
(1850-1936)

Stacks Image 222062

Häradshövding & stadsråd
Gustaf Axel Berg
(1844-1908)

Stacks Image 222067

Frivillig i Finska inbördeskriget
Gustaf Romare
(1897-1918)

Stacks Image 222073

Överstelöjtnant
Johan Robert af
Klinteberg
(1835-1911)

Stacks Image 222078

Hovslagarkorpral som dog i Persien
Karl Oskar Karlsson
(?-1915)

Stacks Image 222083

Skalden Gustaf Frödings mor
Emilia Fröding
(1827-1887)

Stacks Image 222088

Kyrkvaktmästare
Johan Amadeus Pantzar
(1846-1926)

Stacks Image 222094

Musikdirektör & tonsättare
Frans Johan Håkansson
(1827-1904)

Stacks Image 222099

Järnvägsbyggare
Frederick Goslett
(1857-1899)

Stacks Image 222104

Kontraktsprost och golfetusiast
Johan Stahle
(1892-1984)

Stacks Image 222109

Hovfotograf
Oscar Rylander
(1866-1951)

Stacks Image 222115

Skogsinspektör
David Servatius Stenkil
(1884-1959)

Stacks Image 222120

Eksjö Garnisons
begravningsplats

Stacks Image 222125

Komminister
Axel Jakob Björkeroth
(1801-1843)

Stacks Image 222130

Musikdirektör
Anton Widergren
(1860-1912)

Stacks Image 222136

Borgmästare
Ludvig Eurén
(1866-1936)

Stacks Image 222141

Major
Carl Alfred Engström
(1832-1888)

Stacks Image 222146

Possessionat
Carl Mauritz Goldkuhl
(1819-1884)

Stacks Image 222151

Poliskonstapel
Carl Wahlberg
(1862-1932)

Stacks Image 222157

Trädgårdsmästare
Gustaf Oskar Sundberg
(1835-1909)

Stacks Image 222162

Barberare
Arvid Forsgren
(1862-1908)

Stacks Image 222207

Affärskvinna
Eva Bergman
(1832-1907)

Stacks Image 222212

Kyrkoherde
Nils Johan Danielsson
(1789-1857)

Stacks Image 222218

Valborg Egnell
(1893-1921)

Stacks Image 222223

Rådman
Nils Erik Justelius
(1794-1868)

Stacks Image 222228

Engströmkännare
Einar Karlén
(1907-1983)

Stacks Image 222233

Redaktör
Martin Karlgren
(1868-1953)

Stacks Image 222267

Fältveterinär
Sven Lokrantz
(1867-1954)

Stacks Image 222296

Flygvapenfänrik
Staffan Holck-Clausen
(1923-1945)

Stacks Image 222351

Generalmajor
Erik Georg Ulfsparre
(1766-1865)

Stacks Image 222356

Docent
Bertil von Ahn
(1912-1993)

Stacks Image 222362

Rektor
Vilhelm Edvard Schultz
(1824-1907)

Stacks Image 222367

Överstelöjtnant
Johan Jacob Ulfsax
(1777-1855)

Stacks Image 222405

Byggherre
Anders Andersson
(1861-1934)

Stacks Image 222410

Lasarettsvaktmästare
Johan August Johansson
(1858-1924)

Stacks Image 222416

Kontraktsprost
Per Stark
(1832-1900)


Stacks Image 222045