Stacks Image 221657
Stacks Image 221659

STARTSIDA / SMÅLAND
Hässleby kyrkogård Mariannelund


Stacks Image 221691

Hesselby sanatorium
begravningsplats

Stacks Image 221696

Kontraktsprost
Martin Leby
(1898-1984)

Stacks Image 221701

Urmakare död vid blixtnedslag i kyrkans torn
Johan August Vangler
(1833-1891)

Stacks Image 221706

Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221712

Disponent
Christian Vilhelm Sjögréen
(1830-1882)

Stacks Image 221717

Systrarna
M C Hammarskiöld
(1793-1875) &
A M von Krusenstierna
(1790-1863)

Stacks Image 221722

Överstelöjtnanter
Otto Henrik Nordensköld
(1792-1888) &
Gustaf Nordensköld
(1831-1902)

Stacks Image 221727

Folkskollärare, klockare & organist
Carl Johan Lindell
(1849-1934)

Stacks Image 221733

Sockenskomakare
Albert Borg
(1869-1960)

Stacks Image 221738

Smedmästare
Karl Nilsson
(1865-1958)

Stacks Image 221743

Orgeltrampare
Alfred Karlsson
(1858-1946)

Stacks Image 221748

Gjutare
Johan Nilsson
(1874-?)

Stacks Image 221754

Handlare
Samuel Alfred Pettersson
(1851-1908)


Stacks Image 221779

Hesselby sanatorium
begravningsplats

Stacks Image 221784

Kontraktsprost
Martin Leby
(1898-1984)

Stacks Image 221789

Urmakare död vid blixtnedslag
i kyrkans torn
Johan August Vangler
(1833-1891)

Stacks Image 221794

Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221800

Disponent
Christian Vilhelm Sjögréen
(1830-1882)

Stacks Image 221805

Systrarna
M C Hammarskiöld
(1793-1875) &
A M von Krusenstierna
(1790-1863)

Stacks Image 221810

Överstelöjtnanter
Otto Henrik Nordensköld
(1792-1888) &
Gustaf Nordensköld
(1831-1902)

Stacks Image 221815

Folkskollärare, klockare & organist
Carl Johan Lindell
(1849-1934)

Stacks Image 221821

Sockenskomakare
Albert Borg
(1869-1960)

Stacks Image 221826

Smedmästare
Karl Nilsson
(1865-1958)

Stacks Image 221831

Orgeltrampare
Alfred Karlsson
(1858-1946)

Stacks Image 221836

Gjutare
Johan Nilsson
(1874-?)

Stacks Image 221842

Handlare
Samuel Alfred Pettersson
(1851-1908)

Stacks Image 221623