Stacks Image 221866

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Hässleby kyrkogård Mariannelund


Stacks Image 221691

Hesselby sanatorium
begravningsplats

Stacks Image 221696

Kontraktsprost
Martin Leby
(1898-1984)

Stacks Image 221701

Urmakare död vid blixtnedslag i kyrkans torn
Johan August Vangler
(1833-1891)

Stacks Image 221706

Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221712

Disponent
Christian Vilhelm Sjögréen
(1830-1882)

Stacks Image 221717

Systrarna
M C Hammarskiöld
(1793-1875) &
A M von Krusenstierna
(1790-1863)

Stacks Image 221722

Överstelöjtnanter
Otto Henrik Nordensköld
(1792-1888) &
Gustaf Nordensköld
(1831-1902)

Stacks Image 221727

Folkskollärare, klockare & organist
Carl Johan Lindell
(1849-1934)

Stacks Image 221733

Sockenskomakare
Albert Borg
(1869-1960)

Stacks Image 221738

Smedmästare
Karl Nilsson
(1865-1958)

Stacks Image 221743

Orgeltrampare
Alfred Karlsson
(1858-1946)

Stacks Image 221748

Gjutare
Johan Nilsson
(1874-?)

Stacks Image 221754

Handlare
Samuel Alfred Pettersson
(1851-1908)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221779

Hesselby sanatorium
begravningsplats

Stacks Image 221784

Kontraktsprost
Martin Leby
(1898-1984)

Stacks Image 221789

Urmakare död vid blixtnedslag
i kyrkans torn
Johan August Vangler
(1833-1891)

Stacks Image 221794

Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221800

Disponent
Christian Vilhelm Sjögréen
(1830-1882)

Stacks Image 221805

Systrarna
M C Hammarskiöld
(1793-1875) &
A M von Krusenstierna
(1790-1863)

Stacks Image 221810

Överstelöjtnanter
Otto Henrik Nordensköld
(1792-1888) &
Gustaf Nordensköld
(1831-1902)

Stacks Image 221815

Folkskollärare, klockare & organist
Carl Johan Lindell
(1849-1934)

Stacks Image 221821

Sockenskomakare
Albert Borg
(1869-1960)

Stacks Image 221826

Smedmästare
Karl Nilsson
(1865-1958)

Stacks Image 221831

Orgeltrampare
Alfred Karlsson
(1858-1946)

Stacks Image 221836

Gjutare
Johan Nilsson
(1874-?)

Stacks Image 221842

Handlare
Samuel Alfred Pettersson
(1851-1908)

Stacks Image 221623
Stacks Image 221871