Stacks Image 221836

STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Båraryds kyrkogård


Stacks Image 221666

Grundare av Gislaveds
Gummifabrik
Wilhelm Gislow
(1859-1925)

Stacks Image 221661

Gästgivare
Hans Natzén
(1828-1901)

Stacks Image 221656

Kommunalnämndens första
ordförande
Oscar Ekström
(1821-1885)

Stacks Image 221671

Regementsskrivare & auditör
Jonas Rylander
(1785-1856)

Stacks Image 221677

Förtroendeman & kyrkvärd
Anders Svensson
(1811-1909)

Stacks Image 221682

Prost
Bengt Andersson
(1910-2000)

Stacks Image 221687

Byggentreprenör
Josef L Andersson
(1877-1932)

Stacks Image 221692

Amerikaresenären
Oskar Kjöllerström
(1874-1953)

Stacks Image 221698

Malkolm Andersson
(1844-1941) & hans hustru
Charlotta
(1844-1941)

Stacks Image 221703

Soldaten
Carl Sandvall
(1869-1959)

Stacks Image 221708

Gårdsslaktare
Axel Johnsson
(1882-1969)

Stacks Image 221713

Direktör & ägare till Värnamo
Gummifabrik
Carl Gislow
(1858-1933)

Stacks Image 221719

"Kalle i Sebjörnarp"
Karl Johansson
(1877-1969)

Stacks Image 221734

Handelsman
Sven Gunnarsson
(1906-1978)

Stacks Image 221729

Koleragravminnet


Stacks Image 221749

Grundare av Gislaveds Gummifabrik
Wilhelm Gislow
(1859-1925)

Stacks Image 221754

Gästgivare
Hans Natzén
(1828-1901)

Stacks Image 221759

Kommunalnämndens första ordförande
Oscar Ekström
(1821-1885)

Stacks Image 221764

Regementsskrivare & auditör
Jonas Rylander
(1785-1856)

Stacks Image 221770

Förtroendeman & kyrkvärd Anders Svensson
(1811-1909)

Stacks Image 221775

Prost
Bengt Andersson
(1910-2000)

Stacks Image 221780

Byggentreprenör
Josef L Andersson
(1877-1932)

Stacks Image 221785

Amerikaresenären
Oskar Kjöllerström
(1874-1953)

Stacks Image 221791

Malkolm Andersson
(1844-1941) & hans hustru
Charlotta
(1844-1941)

Stacks Image 221796

Soldaten
Carl Sandvall
(1869-1959)

Stacks Image 221801

Gårdsslaktare
Axel Johnsson
(1882-1969)

Stacks Image 221806

Direktör & ägare till Värnamo Gummifabrik
Carl Gislow
(1858-1933)

Stacks Image 221812

"Kalle i Sebjörnarp"
Karl Johansson
(1877-1969)

Stacks Image 221817

Handelsman
Sven Gunnarsson
(1906-1978)

Stacks Image 221822

Koleragravminnet

Producerad för

Stacks Image 221636
Stacks Image 221841