KULTURGRAVAR.SE
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Norra griftegården Linköping


Lyssna till berättelser om människoöden samt historien om Alla Helgons kapell


Stacks Image 222111

1:st sergeant US Army
1 - Johan Melker Glenzell
(1836-1892)

Stacks Image 222116

Repslagare
2 - Adolf Fredrik Wahlbeck
(1852-1903)

Stacks Image 222121

Affärsman & entreprenör
3 - Jonn O Nilson
(1855-1938)

Stacks Image 222189

Rektor
4 - Christopher Ludvig
Anjou
(1821-1896)

Stacks Image 222126

Domprost
5 - Carl Wilhelm Linder
(1825-1882)

Stacks Image 222132

Ärkebiskop
6 - Ebbe Gustav Bring
(1814-1884)

Stacks Image 222137

Ingenjör
7 - Axel Haglind
(1856-1893)

Stacks Image 222142

Landsantikvarie & museichef
8 - Bengt Cnattingius
(1899-1993)

Stacks Image 222147

Konstnär
9 - Carl Ferdinand
Hernlund
(1837-1902)

Stacks Image 222153

10 - Bengt Nirje
(1924-2006)

Stacks Image 222158

Riksdagsman, skolman
11 - Nils Östling
(1830-1894)

Stacks Image 222163

Vaktmästare
12 - Carl Johan Claeson
(1855-?)

Stacks Image 222168

Tidningsman
13 - Isidor Kjellberg
(1841-1895)

Stacks Image 222174

Professor
14 - Axel L Romdahl
(1880-1951)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222306

1:st sergeant US Army
1 - Johan Melker Glenzell
(1836-1892)

Stacks Image 222311

Repslagare
2 - Adolf Fredrik Wahlbeck
(1852-1903)

Stacks Image 222316

Affärsman & entreprenör
3 - Jonn O Nilson
(1855-1938)

Stacks Image 222231

Rektor
4 - Christopher Ludvig Anjou
(1821-1896)

Stacks Image 222237

Domprost
5 - Carl Wilhelm Linder
(1825-1882)

Stacks Image 222242

Biskop
6 - Ebbe Gustav Bring
(1814-1884)

Stacks Image 222247

Ingenjör
7 - Axel Haglind
(1856-1893)

Stacks Image 222252

Landsantikvarie & museichef
8 - Bengt Cnattingius
(1899-1993)

Stacks Image 222258

Konstnär
9 - Carl Ferdinand
Hernlund
(1837-1902)

Stacks Image 222263

10 - Bengt Nirje
(1924-2006)

Stacks Image 222268

Riksdagsman, skolman
11 - Nils Östling
(1830-1894)

Stacks Image 222273

Vaktmästare
12 - Carl Johan Claeson
(1855-?)

Stacks Image 222279

Tidningsman
13 - Isidor Kjellberg
(1841-1895)

Stacks Image 222284

Professor
14 - Axel L Romdahl
(1880-1951)


Stacks Image 221852