KULTURGRAVAR.SE
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Alla helgons kapell & Norra griftegården Linköping

Filmen om kapellet producerad av Smedberg Produktion för Linköpings domkyrkopastorat.
Filmerna om kulturgravarna även producerade tillsammans med Sverige Kyrkogårds- och Krematorieförbund.


Stacks Image 222111

1:st sergeant US Army
Johan Melker Glenzell
(1836-1892)

Stacks Image 222116

Repslagare
Adolf Fredrik Wahlbeck
(1852-1903)

Stacks Image 222121

Affärsman & entreprenör
Jonn O Nilson
(1855-1938)

Stacks Image 222189

Rektor
Christopher Ludvig
Anjou
(1821-1896)

Stacks Image 222126

Domprost
Carl Wilhelm Linder
(1825-1882)

Stacks Image 222132

Ärkebiskop
Ebbe Gustav Bring
(1814-1884)

Stacks Image 222137

Ingenjör
Axel Haglind
(1856-1893)

Stacks Image 222142

Landsantikvarie & museichef
Bengt Cnattingius
(1899-1993)

Stacks Image 222147

Konstnär
Carl Ferdinand
Hernlund
(1837-1902)

Stacks Image 222153

Bengt Nirje
(1924-2006)

Stacks Image 222158

Riksdagsman, skolman
Nils Östling
(1830-1894)

Stacks Image 222163

Vaktmästare
Carl Johan Claeson
(1855-?)

Stacks Image 222168

Tidningsman
Isidor Kjellberg
(1841-1895)

Stacks Image 222174

Professor
Axel L Romdahl
(1880-1951)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222306

1:st sergeant US Army
Johan Melker Glenzell
(1836-1892)

Stacks Image 222311

Repslagare
Adolf Fredrik Wahlbeck
(1852-1903)

Stacks Image 222316

Affärsman & entreprenör
Jonn O Nilson
(1855-1938)

Stacks Image 222231

Rektor
Christopher Ludvig Anjou
(1821-1896)

Stacks Image 222237

Domprost
Carl Wilhelm Linder
(1825-1882)

Stacks Image 222242

Biskop
Ebbe Gustav Bring
(1814-1884)

Stacks Image 222247

Ingenjör
Axel Haglind
(1856-1893)

Stacks Image 222252

Landsantikvarie & museichef
Bengt Cnattingius
(1899-1993)

Stacks Image 222258

Konstnär
Carl Ferdinand
Hernlund
(1837-1902)

Stacks Image 222263

Bengt Nirje
(1924-2006)

Stacks Image 222268

Riksdagsman, skolman
Nils Östling
(1830-1894)

Stacks Image 222273

Vaktmästare
Carl Johan Claeson
(1855-?)

Stacks Image 222279

Tidningsman
Isidor Kjellberg
(1841-1895)

Stacks Image 222284

Professor
Axel L Romdahl
(1880-1951)


Stacks Image 221852