Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Katarina kyrkogård
2 -
Trubadur Cornelis Wreesvijk (1937-1987)