Stacks Image 221594
Stacks Image 221604

Katarina kyrkogård
3 -
Riksföreståndare Sten Sture d.y. (1492?-1520)