Stacks Image 222560

STARTSIDA / VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Gamla Judiska Begravningsplatsen Göteborg


Stacks Image 221682

Hör om judiska
begravningsseder

Stacks Image 221687

Första graven på
begravningsplatsen
Bela Salomon
(-1793)

Stacks Image 221692

Handelsman
Pinches Henriques
(1725–1807)

Stacks Image 221697

Bokhandlare & förläggare
Nathan Jacob
Gumpert
(1805-1854) &
Edla Gumpert
(-1878)

Stacks Image 221751

Handelsman
Herman Gustaf
Turitz

(1884-1957)

Stacks Image 221756

Handelsman
Eduard Magnus
(1800-1879)

Stacks Image 221761

Grosshandlare
Louis Benecke
(1797-1871)

Stacks Image 221766

Religionlärare
Meyer Ruben
Henriques
(1813-1874)

Stacks Image 221772

Grosshandlare & bankir
Lazarus Elias
Magnus
(1770-1851)

Stacks Image 221777

Syskonen
Clara Henriques
(1850-1851) &
Moritz Henriques
(1843-1851)

Stacks Image 221782

Grosshandlare
& politiker
Wilhelm
Henriques
(1853-1931)

Stacks Image 221787

Sångerska
Fröjda
Levisson
(1809-1878)

Stacks Image 221793

Grosshandlare
Albert Martin
Lamm
(1826-1911)

Stacks Image 221798

Handlare
Andreas
van Reis
(1741-1809)

Stacks Image 221803

Grosshandlare
Eduard
Delblanco
(1817-1896)

Stacks Image 221808

Emanuel Lazarus
Magnus
(1803-1876)

Stacks Image 221814

Handelsman
Isaac Leman
(1799-1851)

Stacks Image 221819

Om Thorvaldsens medaljong
"Natten"

Stacks Image 222008

Författare
Sophie Elkan
(1853-1921)

Stacks Image 221829

Sångeska
Henriette
Nissen-Saloman
(1819-1879)

Stacks Image 221835

Libe
Aronsson
(1862-1899)

Stacks Image 221840

Grosshandlare
Morris Jacobson
(1800-1870)

Stacks Image 221845

Operasångerska
Euphrosyne
Abrahamson
(1836-1869)

Stacks Image 221850

Fotograf
Moritz Bresky
(1855-1909)

Stacks Image 221856

Riksdagsman
Aron Philipson
(1826-1881)

Stacks Image 221861

Handlare
Josua Silberstein
(1849-1915)

Stacks Image 221866

Advokat
Philip Leman
(1837-1905)

Stacks Image 221871

Fotograf
Aron Jonason
(1838-1914)

Stacks Image 221877

Skulptris
Gladys Nystroem
(1891-1946)

Stacks Image 221882

Grosshandlare
Eduard Hartwig
(1872-1954)

Stacks Image 221887

Konstsamlare
Pontus Fürstenberg
(1827-1902)
&
Göthilda
Fürstenberg
(1837-1901)

Stacks Image 221892

Kompositör
Abraham Baer
(1834-1894)

Stacks Image 221898

Konstsamlare
Conrad Martin
Pineus
(1872-1945)

Stacks Image 221903

Aron Heyman
(1834-1901) &
Hilda Heyman
(1841-1913)

Stacks Image 221908

Grosshandlare
Moritz Gustaf
Heyman
(1872-1945)

Stacks Image 221913

Rabbin
Carl Koch
(1865-1920)

Stacks Image 221919

Grosshandlare &
kommunpolitiker
Gabriel Heyman
(1828-1915)

Stacks Image 221924

Grosshandlare
David Felländer
(1879-1902)

Stacks Image 221929

Rabbin
Moritz Wolff
(1824-1904)

Stacks Image 221934

Grosshandlare
Gösta Fraenckel
(1885-1980)

Stacks Image 221961

Författare &
kommunpolitiker
Mauritz
Rubenson
(1836-1899)

Stacks Image 222039

Fürstenbergska
familjegraven

Stacks Image 221951

Finansman
Theodor Mannheimer
(1833-1900)

Stacks Image 221946

Handelsman
Charles Heyman
(1851-1897)

Stacks Image 221982

Otto Mannheimer
(1860-1924) &
Charlotte
Mannheimer
(1866-1934)

Stacks Image 221977

Tidningsman
David Felix
Bonnier
(1822-1881)

Stacks Image 221972

Grosshandlare
& politiker
Jacob Elliot
(1808-1881)

Stacks Image 221967

Lärare vid Gbgs
Navigationsskola
Sallig Meyer
(1821-1899)

Stacks Image 222003

Köpman
Michael Simon
Warburg
(1802-1868)

Stacks Image 222422

Hör och se en berättelse om kapellet


Stacks Image 222541

Hör och se en berättelse om kapellet

Stacks Image 222441

Hör om judiska
begravningsseder

Stacks Image 222436

Första graven på
begravningsplatsen
Bela Salomon
(-1793)

Stacks Image 222431

Handelsman
Pinches Henriques
(1725–1807)

Stacks Image 222426

Bokhandlare & förläggare
Nathan Jacob
Gumpert
(1805-1854) &
Edla Gumpert
(-1878)

Stacks Image 222462

Handelsman
Herman Gustaf
Turitz

(1884-1957)

Stacks Image 222457

Handelsman
Eduard Magnus
(1800-1879)

Stacks Image 222452

Grosshandlare
Louis Benecke
(1797-1871)

Stacks Image 222447

Religionlärare
Meyer Ruben
Henriques
(1813-1874)

Stacks Image 222483

Grosshandlare & bankir
Lazarus Elias
Magnus
(1770-1851)

Stacks Image 222113

Syskonen
Clara Henriques
(1850-1851) &
Moritz Henriques
(1843-1851)

Stacks Image 222118

Grosshandlare
& politiker
Wilhelm
Henriques
(1853-1931)

Stacks Image 222123

Sångerska
Fröjda
Levisson
(1809-1878)

Stacks Image 222129

Grosshandlare
Albert Martin
Lamm
(1826-1911)

Stacks Image 222134

Handlare
Andreas
van Reis
(1741-1809)

Stacks Image 222139

Grosshandlare
Edvard
Delblanco
(1817-1896)

Stacks Image 222144

Emanuel Lazarus
Magnus
(1803-1876)

Stacks Image 222150

Handelsman
Isaak Leman
(1799-1851)

Stacks Image 222155

Om Thorvaldsens medaljong
"Natten"

Stacks Image 222160

Författare
Sophie Elkan
(1853-1921)

Stacks Image 222165

Sångeska
Henriette
Nissen-Saloman
(1819-1879)

Stacks Image 222171

Libe
Aronsson
(1862-1899)

Stacks Image 222176

Grosshandlare
Morris Jacobson
(1800-1870)

Stacks Image 222181

Operasångerska
Euphrosyne
Abrahamson
(1836-1869)

Stacks Image 222186

Fotograf
Moritz Bresky
(1855-1909)

Stacks Image 222192

Riksdagsman
Aron Philipson
(1826-1881)

Stacks Image 222197

Handlare
Josua Silberstein
(1849-1915)

Stacks Image 222202

Advokat
Philip Leman
(1837-1905)

Stacks Image 222207

Fotograf
Aron Jonason
(1838-1914)

Stacks Image 222213

Skulptris
Gladys Nystroem
(1891-1946)

Stacks Image 222218

Grosshandlare
Eduard Hartwig
(1872-1954)

Stacks Image 222223

Konstsamlare
Pontus Fürstenberg
(1827-1902)
&
Göthilda
Fürstenberg
(1837-1901)

Stacks Image 222228

Kompositör
Abraham Baer
(1834-1894)

Stacks Image 222234

Konstsamlare
Conrad Martin
Pineus
(1872-1945)

Stacks Image 222239

Aron Heyman
(1834-1901) &
Hilda Heyman
(1841-1913)

Stacks Image 222244

Grosshandlare
Moritz Gustaf
Heyman
(1872-1945)

Stacks Image 222249

Rabbin
Carl Koch
(1865-1920)

Stacks Image 222255

Grosshandlare &
kommunpolitiker
Gabriel Heyman
(1828-1915)

Stacks Image 222260

Grosshandlare
David Felländer
(1879-1902)

Stacks Image 222265

Rabbin
Moritz Wolff
(1824-1904)

Stacks Image 222270

Grosshandlare
Gösta Fraenckel
(1885-1980)

Stacks Image 222276

Författare &
kommunpolitiker
Mauritz
Rubenson
(1836-1899)

Stacks Image 222281

Fürstenbergska
familjegraven

Stacks Image 222286

Finansman
Theodor Mannheimer
(1833-1900)

Stacks Image 222291

Handelsman
Charles Heyman
(1851-1897)

Stacks Image 222297

Otto Mannheimer
(1860-1924) &
Charlotte
Mannheimer
(1866-1934)

Stacks Image 222302

Tidningsman
David Felix
Bonnier
(1822-1881)

Stacks Image 222307

Grosshandlare
& politiker
Jacob Elliot
(1808-1881)

Stacks Image 222489

Lärare vid Gbgs
Navigationsskola
Sallig Meyer
(1821-1899)

Stacks Image 222525

Köpman
Michael Simon
Warburg
(1802-1868)

Guiderna är sammanställda år 2022 av
Smedberg Produktion AB för

Stacks Image 222554
Stacks Image 222565