KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Gamla Judiska begravningsplatsen Göteborg

Filmen producerad av Smedberg Produktion AB för Judiska församlingen i Göteborg.


Stacks Image 221682

Hör om judiska
begravningsseder

Stacks Image 221687

Första graven på
begravningsplatsen
Bela Salomon
(-1793)

Stacks Image 221692

Handelsman
Pinches Henriques
(1725–1807)

Stacks Image 221697

Bokhandlare & förläggare
Nathan Jacob
(1805-1854) &
Edla Gumpert
(-1878)

Stacks Image 221751

Handelsman
Herman Gustaf
Turitz

(1884-1957)

Stacks Image 221756

Handelsman
Eduard Magnus
(1800-1879)

Stacks Image 221761

Grosshandlare
Louis Benecke
(1797-1871)

Stacks Image 221766

Religionlärare
Meyer Ruben
Henriques
(1813-1874)

Stacks Image 221772

Grosshandlare & bankir
Lazarus Elias
Magnus
(1770-1851)

Stacks Image 221777

Syskonen
Clara (1850-1851) &
Moritz Henriques
(1843-1851)

Stacks Image 221782

Grosshandlare
& politiker
Wilhelm
Henriques
(1853-1931)

Stacks Image 221787

Sångerska
Fröjda
Levisson
(1809-1878)

Stacks Image 221793

Grosshandlare
Albert Martin Lamm
(1826-1911)

Stacks Image 221798

Handlare
Andreas van Reis
(1741-1809)

Stacks Image 221803

Grosshandlare
Eduard
Delblanco
(1817-1896)

Stacks Image 221808

Emanuel Lazarus
Magnus
(1803-1876)

Stacks Image 221814

Handelsman
Isaac Leman
(1799-1851)

Stacks Image 221819

Om Thorvaldsens medaljong
"Natten"

Stacks Image 222008

Författare
Sophie Elkan
(1853-1921)

Stacks Image 221829

Sångeska
Henriette
Nissen-Saloman
(1819-1879)

Stacks Image 221835

Libe
Aronsson
(1862-1899)

Stacks Image 221840

Grosshandlare
Morris Jacobson
(1800-1870)

Stacks Image 221845

Operasångerska
Euphrosyne
Abrahamson
(1836-1869)

Stacks Image 221850

Fotograf
Moritz Bresky
(1855-1909)

Stacks Image 221856

Riksdagsman
Aron Philipson
(1826-1881)

Stacks Image 221861

Handlare
Josua Silberstein
(1849-1915)

Stacks Image 221866

Advokat
Philip Leman
(1837-1905)

Stacks Image 221871

Fotograf
Aron Jonason
(1838-1914)

Stacks Image 221877

Skulptris
Gladys Nystroem
(1891-1946)

Stacks Image 221882

Grosshandlare
Eduard Hartwig
(1872-1954)

Stacks Image 221887

Konstsamlare
Pontus (1827-1902)
&
Göthilda
Fürstenberg
(1837-1901)

Stacks Image 221892

Kompositör
Abraham Baer
(1834-1894)

Stacks Image 221898

Konstsamlare
Conrad Martin
Pineus
(1872-1945)

Stacks Image 221903

Aron Heyman
(1834-1901) &
Hilda Heyman
(1841-1913)

Stacks Image 221908

Grosshandlare
Moritz Gustaf
Heyman
(1872-1945)

Stacks Image 221913

Rabbin
Carl Koch
(1865-1920)

Stacks Image 221919

Grosshandlare &
kommunpolitiker
Gabriel Heyman
(1828-1915)

Stacks Image 221924

Grosshandlare
David Felländer
(1879-1902)

Stacks Image 221929

Rabbin
Moritz Wolff
(1824-1904)

Stacks Image 221934

Grosshandlare
Gösta Fraenckel
(1885-1980)

Stacks Image 221961

Författare &
kommunpolitiker
Mauritz
Rubenson
(1836-1899)

Stacks Image 222039

Fürstenbergska
familjegraven

Stacks Image 221951

Finansman
Theodor Mannheimer
(1833-1900)

Stacks Image 221946

Handelsman
Charles Heyman
(1851-1897)

Stacks Image 221982

Otto (1860-1924) &
Charlotte Mannheimer
(1866-1934)

Stacks Image 221977

Tidningsman
David Felix
Bonnier
(1822-1881)

Stacks Image 221972

Grosshandlare
& politiker
Jacob Elliot
(1808-1881)

Stacks Image 221967

Lärare vid Gbgs
Navigationsskola
Sallig Meyer
(1821-1899)

Stacks Image 222003

Köpman
Michael Simon
Warburg
(1802-1868)


Stacks Image 222632

Hör om judiska
begravningsseder

Stacks Image 222637

Första graven på
begravningsplatsen
Bela Salomon
(-1793)

Stacks Image 222642

Handelsman
Pinches Henriques
(1725–1807)

Stacks Image 222647

Bokhandlare & förläggare
Nathan Jacob
(1805-1854) &
Edla Gumpert
(-1878)

Stacks Image 222653

Handelsman
Herman Gustaf
Turitz

(1884-1957)

Stacks Image 222658

Handelsman
Eduard Magnus
(1800-1879)

Stacks Image 222663

Grosshandlare
Louis Benecke
(1797-1871)

Stacks Image 222668

Religionlärare
Meyer Ruben
Henriques
(1813-1874)

Stacks Image 222674

Grosshandlare & bankir
Lazarus Elias
Magnus
(1770-1851)

Stacks Image 222679

Syskonen
Clara (1850-1851) &
Moritz Henriques
(1843-1851)

Stacks Image 222684

Grosshandlare
& politiker
Wilhelm
Henriques
(1853-1931)

Stacks Image 222689

Sångerska
Fröjda
Levisson
(1809-1878)

Stacks Image 222695

Grosshandlare
Albert Martin Lamm
(1826-1911)

Stacks Image 222700

Handlare
Andreas van Reis
(1741-1809)

Stacks Image 222705

Grosshandlare
Eduard
Delblanco
(1817-1896)

Stacks Image 222710

Emanuel Lazarus
Magnus
(1803-1876)

Stacks Image 222716

Handelsman
Isaac Leman
(1799-1851)

Stacks Image 222721

Om Thorvaldsens medaljong
"Natten"

Stacks Image 222726

Författare
Sophie Elkan
(1853-1921)

Stacks Image 222731

Sångeska
Henriette
Nissen-Saloman
(1819-1879)

Stacks Image 222737

Libe
Aronsson
(1862-1899)

Stacks Image 222742

Grosshandlare
Morris Jacobson
(1800-1870)

Stacks Image 222747

Operasångerska
Euphrosyne
Abrahamson
(1836-1869)

Stacks Image 222752

Fotograf
Moritz Bresky
(1855-1909)

Stacks Image 222758

Riksdagsman
Aron Philipson
(1826-1881)

Stacks Image 222763

Handlare
Josua Silberstein
(1849-1915)

Stacks Image 222768

Advokat
Philip Leman
(1837-1905)

Stacks Image 222773

Fotograf
Aron Jonason
(1838-1914)

Stacks Image 222779

Skulptris
Gladys Nystroem
(1891-1946)

Stacks Image 222784

Grosshandlare
Eduard Hartwig
(1872-1954)

Stacks Image 222789

Konstsamlare
Pontus (1827-1902)
&
Göthilda
Fürstenberg
(1837-1901)

Stacks Image 222794

Kompositör
Abraham Baer
(1834-1894)

Stacks Image 222800

Konstsamlare
Conrad Martin
Pineus
(1872-1945)

Stacks Image 222805

Aron Heyman
(1834-1901) &
Hilda Heyman
(1841-1913)

Stacks Image 222810

Grosshandlare
Moritz Gustaf
Heyman
(1872-1945)

Stacks Image 222815

Rabbin
Carl Koch
(1865-1920)

Stacks Image 222821

Grosshandlare &
kommunpolitiker
Gabriel Heyman
(1828-1915)

Stacks Image 222826

Grosshandlare
David Felländer
(1879-1902)

Stacks Image 222831

Rabbin
Moritz Wolff
(1824-1904)

Stacks Image 222836

Grosshandlare
Gösta Fraenckel
(1885-1980)

Stacks Image 222842

Författare &
kommunpolitiker
Mauritz
Rubenson
(1836-1899)

Stacks Image 222847

Fürstenbergska
familjegraven

Stacks Image 222852

Finansman
Theodor Mannheimer
(1833-1900)

Stacks Image 222857

Handelsman
Charles Heyman
(1851-1897)

Stacks Image 222863

Otto (1860-1924) &
Charlotte Mannheimer
(1866-1934)

Stacks Image 222868

Tidningsman
David Felix
Bonnier
(1822-1881)

Stacks Image 222873

Grosshandlare
& politiker
Jacob Elliot
(1808-1881)

Stacks Image 222878

Lärare vid Gbgs
Navigationsskola
Sallig Meyer
(1821-1899)

Stacks Image 222884

Köpman
Michael Simon
Warburg
(1802-1868)

Stacks Image 222554