Stacks Image 221656

Kyrkoherde
1 - August Ahlberg
(1838-1918)

Stacks Image 221661

Krögare
2 - Georg Crafoord
(1875-1963)

Stacks Image 221666

Politiker
3 - Daniel
(1897-1965) &
Gerda Svensson
(1895-1985)

Stacks Image 221671

Överstelöjtnant
4 - Wilhelm Robert Muhl
(1760-1827)

Stacks Image 221796

Kyrkoherde
5 - Anders Montén
(1747-1817)

Stacks Image 221801

Folkskollärare
6 - Bror Ginsthammar
(1898-1972)

Stacks Image 221806


7 - Johan Albin Lidén
(1855-1937)

Stacks Image 221811


8 - Anna Maria Högstedt
(1859-1940)

Stacks Image 221867

Kyrkoherde
9 - Marcus Andreas Palmgren
(1809-1866)

Stacks Image 221872

Kyrkoherde
10 - Nils Hugo Gellerstam
(1899-1966)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, tryck på bilden och starta sedan filmen.

Stacks Image 221824

Kyrkoherde
1 - August Ahlberg
(1838-1918)

Stacks Image 221829

Krögare
2 - Georg Crafoord
(1875-1963)

Stacks Image 221834

Politiker
3 - Daniel
(1897-1965) &
Gerda Svensson
(1895-1985)

Stacks Image 221839

Överstelöjtnant
4 - Wilhelm Robert Muhl
(1760-1827)

Stacks Image 221845

Kyrkoherde
5 - Anders Montén
(1747-1817)

Stacks Image 221850

Folkskollärare
6 - Bror Ginsthammar
(1898-1972)

Stacks Image 221855


7 - Johan Albin Lidén
(1855-1937)

Stacks Image 221860


8 - Anna Maria Högstedt
(1859-1940)

Stacks Image 221888

Kyrkoherde
9 - Marcus Andreas Palmgren
(1809-1866)

Stacks Image 221893

Kyrkoherde
10 - Nils Hugo Gellerstam
(1899-1966)

Stacks Image 221790