Stacks Image 222399

Folkskollärare
1 - Agnes Nyman
(1889-1978)

Stacks Image 222408


2 - Carl Johan Johansson
(1869-1951)

Stacks Image 222170

Smed
3 - Carl Fagrelius
(1870-1941)

Stacks Image 222417


4 - Lauritz & Anne

Stacks Image 222427


5 - Henrik Henriksson
(1922-2014)

Stacks Image 222432


6 - Johan Bengtsson
(1890-1977)

Stacks Image 222437

Trädgårdsmästare
7 - Ivar Alexandersson
(1910-1997)

Stacks Image 222442


8 - Lars Daniel Larsson
(1915-2013)

Stacks Image 222471

Kyrkoherde
9 - Anders Wallmark
(1744-1828)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222397

Folkskollärare
1 - Agnes Nyman
(1889-1978)

Stacks Image 222403

2 - Carl Johan Johansson
(1869-1951)

Stacks Image 222412

Smed
3 - Carl Fagrelius
(1870-1941)

Stacks Image 222421

4 - Lauritz & Anne

Stacks Image 222447

5 - Henrik Henriksson
(1922-2014)

Stacks Image 222452

6 - Johan Bengtsson
(1890-1977)

Stacks Image 222457

Trädgårdsmästare
7 - Ivar Alexandersson
(1910-1997)

Stacks Image 222464


8 - Lars Daniel Larsson
(1915-2013)

Stacks Image 222494

Kyrkoherde
9 - Anders Wallmark
(1744-1828)

Stacks Image 222387