Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Huskvarna pastorat.

Stacks Image 222282

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 221694

Godsägare
Johan Magnus Flodin
(1846-1927)

Stacks Image 222081

Folkskollärare, kantor
Samuel Albert Sehlin
(1860-1900)

Stacks Image 222083

Prost
Per August Almqvist
(1810-1882)

Stacks Image 222085

Prost
Olof Henric Rogberg
(1827-1903)

Stacks Image 222094

Orgeltrampare
Anders Pohl
(1886-1946)

Stacks Image 222213

Rättare
Lars Stén
(1824-1894)

Stacks Image 222104

Organist
Johan Hagström
(1789-1868)

Stacks Image 222215

Länsskogvaktare
Ivar Meurling
(1898-1966)

Stacks Image 222211

Diakonissa
Elsy Flensburg
(1927-2012)

Stacks Image 222120

Grundare IKHP
Evert Väinölä
(1880-1951)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222287

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222139

Godsägare
Johan Magnus Flodin
(1846-1927)

Stacks Image 222144

Folkskollärare, kantor
Samuel Albert Sehlin
(1860-1900)

Stacks Image 222149

Prost
Per August Almqvist
(1810-1882)

Stacks Image 222154

Prost
Olof Henric Rogberg
(1827-1903)

Stacks Image 222160

Orgeltrampare
Anders Pohl
(1886-1946)

Stacks Image 222231

Rättare
Lars Stén
(1824-1894)

Stacks Image 222170

Organist
Johan Hagström
(1789-1868)

Stacks Image 222241

Länsskogvaktare
Ivar Meurling
(1898-1966)

Stacks Image 222261

Diakonissa
Elsy Flensburg
(1927-2012)

Stacks Image 222186

Evert Väinölä
(1880-1951)


Stacks Image 222276