Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Huskvarna pastorat.

Stacks Image 222282

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 221694

Godsägare
1 - Johan Magnus Flodin
(1846-1927)

Stacks Image 222081

Folkskollärare, kantor
2 - Samuel Albert Sehlin
(1860-1900)

Stacks Image 222083

Prost
3 - Per August Almqvist
(1810-1882)

Stacks Image 222085

Prost
4 - Olof Henric Rogberg
(1827-1903)

Stacks Image 222094

Orgeltrampare
5 - Anders Pohl
(1886-1946)

Stacks Image 222213

Rättare
6 - Lars Stén
(1824-1894)

Stacks Image 222104

Organist
7 - Johan Hagström
(1789-1868)

Stacks Image 222215

Länsskogvaktare
8 - Ivar Meurling
(1898-1966)

Stacks Image 222211

Diakonissa
9 - Elsy Flensburg
(1927-2012)

Stacks Image 222120

Grundare IKHP
10 - Evert Väinölä
(1880-1951)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222287

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222139

Godsägare
1 - Johan Magnus Flodin
(1846-1927)

Stacks Image 222144

Folkskollärare, kantor
2 - Samuel Albert Sehlin
(1860-1900)

Stacks Image 222149

Prost
3 - Per August Almqvist
(1810-1882)

Stacks Image 222154

Prost
4 - Olof Henric Rogberg
(1827-1903)

Stacks Image 222160

Orgeltrampare
5 - Anders Pohl
(1886-1946)

Stacks Image 222231

Rättare
6 - Lars Stén
(1824-1894)

Stacks Image 222170

Organist
7 - Johan Hagström
(1789-1868)

Stacks Image 222241

Länsskogvaktare
8 - Ivar Meurling
(1898-1966)

Stacks Image 222261

Diakonissa
9 - Elsy Flensburg
(1927-2012)

Stacks Image 222186

10 - Evert Väinölä
(1880-1951)

Stacks Image 222276