Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Huskvarna pastorat.

Stacks Image 222130

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222635

Apotekare
Jens August Baggesen
(1859-1927)

Stacks Image 222136

Läkare
Herman Hjorton
(1869-1923)

Stacks Image 222138

Riksdagsman
Carl Oskar Johansson
(1870-1949)

Stacks Image 222140

Verktygsfilare
Anders Rudolf Svensson
(1872-1946)

Stacks Image 222152

Lackerare
Hjalmar Danelius
(1873-1955)

Stacks Image 222157

Faktorismed
Anders Appelblad
(1823-1903)

Stacks Image 222162

Mästergravör
Karl Johan Hallin
(1877-1947)

Stacks Image 222326

Mästersmed
Nils Magnus Lundqvist
(1827-1917)

Stacks Image 222178

Byggnadsingenjör & arkitekt
Birger Damstedt
(1869-1924)

Stacks Image 222183

Kyrkoherde
Knut Sandström
(1847-1932)

Stacks Image 222188

Direktör
Wilhelm Tham
(1839-1911)

Stacks Image 222193

Undervisningsråd
Alfred Dalin
(1855-1919)

Stacks Image 222199

Riksdagsman
Magnus Söderberg
(1835-1908)

Stacks Image 222204

Författare
Alf Henrikson
(1905-1995)

Stacks Image 222209

Nöjesarrangör
Stig Sjögren
(1920-1978)

Stacks Image 222214

Stadsläkare
Alf Herne
(1889-1946)

Stacks Image 222220

Verkmästrare
Haakon Mohn
(1849-1917)

Stacks Image 222225

Handelsman
Christian Bååth
(1851-1934)

Stacks Image 222230

Vaktmästare & sångerska
Ciola Bergman
(1919-2015)

Stacks Image 222235

Folkskollärare
Georg Sahlström
(1885-1951)

Stacks Image 222241

Fiskare
Axel Blomdahl
(1846-1921)

Stacks Image 222246

Överingenjör
Johannes Emanuel Lagerman
(1866-1930)

Stacks Image 222479

Symaskinsarbetare
Karl August Bergström
(-1920)

Stacks Image 222532

Lärarinna
Sofia Blomstrand
(1836-1916)

Stacks Image 222584

Iris Ekroth
(1908-1994)

Stacks Image 222589

Fabrikör
Johan Lundberg
(1876-1962) &
Ingrid Lundberg
(1881-1943)

Stacks Image 222594

Häståkare
Olle Andersson
(1898-1991)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222640

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222358

Apotekare
Jens August Baggesen
(1859-1927)

Stacks Image 222363

Läkare
Herman Hjorton
(1869-1923)

Stacks Image 222368

Riksdagsman
Carl Oskar Johansson
(1870-1949)

Stacks Image 222577

Anders Rudolf Svenssons
familjegrav

Stacks Image 222379

Billackerare
Hjalmar Danelius
(1873-1955)

Stacks Image 222384

Faktorismed
Anders Appelblad
(1823-1903)

Stacks Image 222389

Gravör
Karl Johan Hallin
(1877-1947)

Stacks Image 222394

Mästersmed
Nils Magnus Lundqvist
(1827-1917)

Stacks Image 222400

Byggnadsingenjör & arkitekt
Birger Damstedt
(1869-1924)

Stacks Image 222405

Kyrkoherde
Knut Sandström
(1847-1932)

Stacks Image 222410

Direktör
Wilhelm Tham
(1839-1911)

Stacks Image 222415

Undervisningsråd
Alfred Dahlin
(1855-1919)

Stacks Image 222488

Riksdagsman
Magnus Söderberg
(1835-1908)

Stacks Image 222426

Författare
Alf Henriksson
(1905-1995)

Stacks Image 222508

Nöjesarrangör
Stig Sjögren
(1920-1978)

Stacks Image 222436

Stadsläkare
Alf Herne
(1889-1946)

Stacks Image 222442

Verkmästrare
Haakon Mohn
(1849-1917)

Stacks Image 222447

Handelsman
Christian Bååth
(1851-1934)

Stacks Image 222527

Vaktmästare & sångerska
Ciola Bergman
(1919-2015)

Stacks Image 222457

Folkskollärare
Georg Sahlström
(1885-1951

Stacks Image 222463

Fiskare
Axel Blomdahl
(1846-1921)

Stacks Image 222468

Överingenjör
Johannes Emanuel Lagerman
(1866-1930)

Stacks Image 222482

Symaskinsarbetare
Karl August Bergström
(-1920)

Stacks Image 222552

Lärarinna
Sofia Blomstrand
(1836-1916)

Stacks Image 222608

Iris Ekroth
(1908-1994)

Stacks Image 222613

Fabrikör
Johan Lundberg
(1876-1962)

Stacks Image 222618

Häståkare
Olle Andersson
(1898-1991)

Stacks Image 222630