Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Huskvarna pastorat.

Stacks Image 222130

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222635

Apotekare
1 - Jens August Baggesen
(1859-1927)

Stacks Image 222136

Läkare
2 - Herman Hjorton
(1869-1923)

Stacks Image 222138

Riksdagsman
3 - Carl Oskar Johansson
(1870-1949)

Stacks Image 222140

Verktygsfilare
4 - Anders Rudolf Svensson
(1872-1946)

Stacks Image 222152

Lackerare
5 - Hjalmar Danelius
(1873-1955)

Stacks Image 222157

Faktorismed
6 - Anders Appelblad
(1823-1903)

Stacks Image 222162

Mästergravör
7 - Karl Johan Hallin
(1877-1947)

Stacks Image 222326

Mästersmed
8 - Nils Magnus Lundqvist
(1827-1917)

Stacks Image 222178

Byggnadsingenjör & arkitekt
9 - Birger Damstedt
(1869-1924)

Stacks Image 222183

Kyrkoherde
10 - Knut Sandström
(1847-1932)

Stacks Image 222188

Direktör
11 - Wilhelm Tham
(1839-1911)

Stacks Image 222193

Undervisningsråd
12 - Alfred Dalin
(1855-1919)

Stacks Image 222199

Riksdagsman
13 - Magnus Söderberg
(1835-1908)

Stacks Image 222204

Författare
14 - Alf Henrikson
(1905-1995)

Stacks Image 222209

Nöjesarrangör
15 - Stig Sjögren
(1920-1978)

Stacks Image 222214

Stadsläkare
16 - Alf Herne
(1889-1946)

Stacks Image 222220

Verkmästrare
17 - Haakon Mohn
(1849-1917)

Stacks Image 222225

Handelsman
18 - Christian Bååth
(1851-1934)

Stacks Image 222230

Vaktmästare & sångerska
19 - Ciola Bergman
(1919-2015)

Stacks Image 222235

Folkskollärare
20 - Georg Sahlström
(1885-1951)

Stacks Image 222241

Fiskare
21 - Axel Blomdahl
(1846-1921)

Stacks Image 222246

Överingenjör
22 - Johannes Emanuel Lagerman
(1866-1930)

Stacks Image 222479

Symaskinsarbetare
23 - Karl August Bergström
(-1920)

Stacks Image 222532

Lärarinna
24 - Sofia Blomstrand
(1836-1916)

Stacks Image 222584

25 - Iris Ekroth
(1908-1994)

Stacks Image 222589

Fabrikör
26 - Johan Lundberg
(1876-1962) &
Ingrid Lundberg
(1881-1943)

Stacks Image 222594

Häståkare
27 - Olle Andersson
(1898-1991)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222640

Om kyrkogårdens historia

Stacks Image 222358

Apotekare
1 - Jens August Baggesen
(1859-1927)

Stacks Image 222363

Läkare
2 - Herman Hjorton
(1869-1923)

Stacks Image 222368

Riksdagsman
3 - Carl Oskar Johansson
(1870-1949)

Stacks Image 222577

4 - Anders Rudolf Svenssons
familjegrav

Stacks Image 222379

Billackerare
5 - Hjalmar Danelius
(1873-1955)

Stacks Image 222384

Faktorismed
6 - Anders Appelblad
(1823-1903)

Stacks Image 222389

Gravör
7 - Karl Johan Hallin
(1877-1947)

Stacks Image 222394

Mästersmed
8 - Nils Magnus Lundqvist
(1827-1917)

Stacks Image 222400

Byggnadsingenjör & arkitekt
9 - Birger Damstedt
(1869-1924)

Stacks Image 222405

Kyrkoherde
10 - Knut Sandström
(1847-1932)

Stacks Image 222410

Direktör
11 - Wilhelm Tham
(1839-1911)

Stacks Image 222415

Undervisningsråd
12 - Alfred Dahlin
(1855-1919)

Stacks Image 222488

Riksdagsman
13 - Magnus Söderberg
(1835-1908)

Stacks Image 222426

Författare
14 - Alf Henriksson
(1905-1995)

Stacks Image 222508

Nöjesarrangör
15 - Stig Sjögren
(1920-1978)

Stacks Image 222436

Stadsläkare
16 - Alf Herne
(1889-1946)

Stacks Image 222442

Verkmästrare
17 - Haakon Mohn
(1849-1917)

Stacks Image 222447

Handelsman
18 - Christian Bååth
(1851-1934)

Stacks Image 222527

Vaktmästare & sångerska
19 - Ciola Bergman
(1919-2015)

Stacks Image 222457

Folkskollärare
20 - Georg Sahlström
(1885-1951

Stacks Image 222463

Fiskare
21 - Axel Blomdahl
(1846-1921)

Stacks Image 222468

Överingenjör
22 - Johannes Emanuel Lagerman
(1866-1930)

Stacks Image 222482

Symaskinsarbetare
23 - Karl August Bergström
(-1920)

Stacks Image 222552

Lärarinna
24 - Sofia Blomstrand
(1836-1916)

Stacks Image 222608

25 - Iris Ekroth
(1908-1994)

Stacks Image 222613

Fabrikör
26 - Johan Lundberg
(1876-1962)

Stacks Image 222618

Häståkare
27 - Olle Andersson
(1898-1991)

Stacks Image 222630