KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / SKÅNES LÄN
Igelösa kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.Stacks Image 221691

slottsherre, landshövding
Axel Gyllenkrok (1664-1730)
& hans hustru
Maria Hegardt (1686-1753)

Stacks Image 221737

bonde
Ola Ingemansson
(?-1709)

Stacks Image 221739

friherre, filantrop
Gösta Gyllenkrok
(1783-1865)

Stacks Image 221741

Silverskatten

Stacks Image 221752

väverska
Elna Persson
(1852-1934)

Stacks Image 221757

kyrkoherde
Karl Wilhelm Lindskog
(1857-1944)

Stacks Image 221762

lantbrukselev
Thure Pettersson
(1875-1894)

Stacks Image 221767

kyrkoherde
Pehr Eklund
(1811-1859)

Stacks Image 221872

kyrkoherde
Christopher Lauritsson Hiersås
(1641-1709)

Stacks Image 221773

kyrkoherde
Johan Malmberg
(1769-1846)

Stacks Image 221891

filantrop, mecenat
Magdalena Gyllenkrok
(1788-1862)


Stacks Image 221819

slottsherre, landshövding
Axel Gyllenkrok
(1664-1730)

Stacks Image 221824

bonde
Ola Ingemansson
(?-1709)

Stacks Image 221829

friherre, filantrop
Gösta Gyllenkrok
(1783-1865)

Stacks Image 221834

Silverskatten

Stacks Image 221840

väverska
Elna Persson
(1852-1934)

Stacks Image 221845

kyrkoherde
Karl Wilhelm Lindskog
(1857-1944)

Stacks Image 221850

lantbrukselev
Thure Pettersson
(1875-1894)

Stacks Image 221855

kyrkoherde
Pehr Eklund
(1811-1859)

Stacks Image 221861

kyrkoherde
Christopher Lauritsson Hiersås
(1641-1709)

Stacks Image 221882

kyrkoherde
Johan Malmberg
(1769-1846)

Stacks Image 221906

filantrop, mecenat
Magdalena Gyllenkrok
(1788-1862)

Stacks Image 221811