KULTURGRAVAR.SE
SKÅNES LÄN
Igelösa kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.



Stacks Image 221691

slottsherre, landshövding
1 - Axel Gyllenkrok
(1664-1730)

Stacks Image 221737

bonde
2 - Ola Ingemansson
(?-1709)

Stacks Image 221739

friherre, filantrop
3 - Gösta Gyllenkrok
(1783-1865)

Stacks Image 221741

4 - Silverskatten

Stacks Image 221752

väverska
5 - Elna Persson
(1852-1934)

Stacks Image 221757

kyrkoherde
6 - Karl Wilhelm Lindskog
(1857-1944)

Stacks Image 221762

lantbrukselev
7 - Thure Pettersson
(1875-1894)

Stacks Image 221767

kyrkoherde
8 - Pehr Eklund
(1811-1859)

Stacks Image 221877

kyrkoherde
9 - Christopher Lauritsson Hiersås
(1641-1709)

Stacks Image 221871

kyrkoherde
10 - Johan Malmberg
(1641-1709)


På kartan ser du de gravar som ingår i guidningen och deras placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221881

slottsherre, landshövding
1 - Axel Gyllenkrok
(1664-1730)

__________________________________________

Stacks Image 221886

bonde
2 - Ola Ingemansson
(?-1709)

__________________________________________

Stacks Image 221891

friherre, filantrop
3 - Gösta Gyllenkrok
(1783-1865)

__________________________________________

Stacks Image 221896

4 - Silverskatten

__________________________________________

Stacks Image 221902

väverska
5 - Elna Persson
(1852-1934)

__________________________________________

Stacks Image 221907

kyrkoherde
6 - Karl Wilhelm Lindskog
(1857-1944)

__________________________________________

Stacks Image 221912

lantbrukselev
7 - Thure Pettersson
(1875-1894)

__________________________________________

Stacks Image 221917

kyrkoherde
8 - Pehr Eklund
(1811-1859)

__________________________________________

Stacks Image 221923

kyrkoherde
9 - Christopher Lauritsson Hiersås
(1641-1709)

__________________________________________

Stacks Image 221928

kyrkoherde
10 - Johan Malmberg
(1641-1709)

Stacks Image 221811