Filmerna är producerad av Smedberg Produktion AB tillsammans med Sveriges Kyrkogårds
och Krematorieförbund för Gislaveds pastorat.

Stacks Image 221629

Överstelöjtnant
1 - Adolf Jacob
Fleetwood
(1647-1676)

Stacks Image 221770

Speleman
2 - Bengt Johan
Nilsson
(1840-1916)

Stacks Image 221772

Änka
3 - Inga Linnell
(1840-1914)

Stacks Image 221774

Kyrkoherde
4 - Håkan Samuel Östberg
(1824-1892)

Stacks Image 221924

Kommunalstämmans ordförande
5 - Sven Johan
Nilsson
(1854-1930)

Stacks Image 221929

Kyrkvärd
6 - Anders Johan Svanberg
(1855-1891)

Stacks Image 221934

Skräddarmästare
7 - Sven Magnus Svensson
(1844-1921)

Stacks Image 221939

Husa, kokerska
8 - Eva Jönsson
(1840-1916)

Stacks Image 221945

Lantbrukare
9 - Hjalmar Nilsson
(1885-1940)

Stacks Image 221950

"gardisten"
10 - Anders Peter
Nilsson
(1861-1942)

Stacks Image 221955


11 - Johannes
Larsson
(1856-1949)

Stacks Image 221960

Författarinna
12 - Agda
Forsbring
(1896-1977)

Stacks Image 221966

Kontraktsprost
13 - Carl August Berggren
(1863-1949)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222004

Överstelöjtnant
1 - Adolf Jacob Fleetwood
(1647-1676)

Stacks Image 222009

Speleman
2 - Bengt Johan Nilsson
(1840-1916)

Stacks Image 222014

Änka
3 - Inga Linnell
(1840-1914)

Stacks Image 222019

Kyrkoherde
4 - Håkan Samuel Östberg
(1824-1892)

Stacks Image 222025

Kommunalstämmans ordförande
5 - Sven Johan Nilsson
(1854-1930)

Stacks Image 222030

Kyrkvärd
6 - Anders Johan Svanberg
(1855-1891)

Stacks Image 222035

Skräddarmästare
7 - Sven Magnus Svensson
(1844-1921)

Stacks Image 222040

Husa, kokerska
8 - Eva Jönsson
(1840-1916)

Stacks Image 222046

Lantbrukare
9 - Hjalmar Nilsson
(1885-1940)

Stacks Image 222051

"gardisten"
10 - Anders Peter Nilsson
(1861-1942)

Stacks Image 222056

11 - Johannes Larsson
(1856-1949)

Stacks Image 222061

Författarinna
12 - Agda Forsbring
(1896-1977)

Stacks Image 222067

Kontraktsprost
13 - Carl August Berggren
(1863-1949)

Stacks Image 221761