Filmerna är producerad av Smedberg Produktion AB tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Gislaveds pastorat.

Stacks Image 221629

Fabrikör
1 - Thure Mårtensson
(1895-1972)

Stacks Image 221770


2 - Vilhelm Dreier
(1836-1908)

Stacks Image 221772

Författare, folklivsforskare
3 - Hjördis Sjökvist
(1915-2007)

Stacks Image 221774

Konstnär, prästfru
4 - Ada Stark-Ahlberg
(1878-1955)

Stacks Image 221954

Handlare
5 - Carl Johan Molander
(1831-1918)

Stacks Image 221959

Kronojägare
6 - Carl Johan Granberg
(1851-1944)

Stacks Image 221964

Handelsman
7 - Adolf Magnus Dyberg
(1825-1892)

Stacks Image 221969

Läkare
8 - Fritz Engfeldt
(1892-1952)

Stacks Image 221979


9 - Adolf Viktor
(1845-1915) &
Elin Strandberg
(1874-1964)

Stacks Image 221984

Kopparslagare
10 - Frans Johan Ljunggren
(1870-1949)

Stacks Image 221989

Fabrikör
11 - Nils Vilhelm Larsson
(1880-1915)

Stacks Image 221994

Urmakare, bilfantast
12 - August Petersson
(1878-1967)

Stacks Image 222004

Telefonväxelföreståndare
13 - Edit Karlsson
(1888-1966)

Stacks Image 222009

Handelsman
14 - Gustaf Wilhelm Rydin
(1845-1922)

Stacks Image 222014

Distriktsveterinär
15 - Adolf Sanell
(1850-1924)

Stacks Image 222019

Kopparslagare
16 - August Hallberg
(1850-1932)

Stacks Image 222029

Handlaree
17 - Johan Hammarlind
(1839-1908)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222051

Fabrikör
1 - Thure Mårtensson
(1895-1972)
__________________________________________

Stacks Image 222056


2 - Vilhelm Dreier
(1836-1908)
__________________________________________

Stacks Image 222061

Författare, folklivsforskare
3 - Hjördis Sjökvist
(1915-2007)
__________________________________________

Stacks Image 222066

Konstnär, prästfru
4 - Ada Stark-Ahlberg
(1878-1955)
__________________________________________

Stacks Image 222074

Handlare
5 - Carl Johan Molander
(1831-1918)
__________________________________________

Stacks Image 222079

Kronojägare
6 - Carl Johan Granberg
(1851-1944)
__________________________________________

Stacks Image 222084

Handelsman
7 - Adolf Magnus Dyberg
(1825-1892)
__________________________________________

Stacks Image 222089

Läkare
8 - Fritz Engfeldt
(1892-1952)
__________________________________________

Stacks Image 222095


9 - Adolf Viktor
(1845-1915) &
Elin Strandberg
(1874-1964)
__________________________________________

Stacks Image 222100

Kopparslagare
10 - Frans Johan Ljunggren
(1870-1949)
__________________________________________

Stacks Image 222105

Fabrikör
11 - Nils Vilhelm Larsson
(1880-1915)
__________________________________________

Stacks Image 222110

Urmakare, bilfantast
12 - August Petersson
(1878-1967)
__________________________________________

Stacks Image 222116

Telefonväxelföreståndare
13 - Edit Karlsson
(1888-1966)
__________________________________________

Stacks Image 222121

Handelsman
14 - Gustaf Wilhelm Rydin
(1845-1922)
__________________________________________

Stacks Image 222126

Distriktsveterinär
15 - Adolf Sanell
(1850-1924)
__________________________________________

Stacks Image 222131

Kopparslagare
16 - August Hallberg
(1850-1932)
__________________________________________

Stacks Image 222203

Handlaree
17 - Johan Hammarlind
(1839-1908)

Stacks Image 221761