KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Gryteryds kyrkogård

Filmerna är producerad av Smedberg Produktion AB tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Gislaveds pastorat.

Stacks Image 221629

Rustmästare
Carl Fredrik Gyllenhammar
(1748-1812)

Stacks Image 221770

Silversmed
Nicolas Gadd
(?)

Stacks Image 221772

Oscar Haraldsson
(1882-1961)

Stacks Image 221774

Johan Enok
Johanesson
(1858-1940)

Stacks Image 221786

Smed
Daniel Magnusson
(1823-1907)

Stacks Image 221791

Poststationsföreståndare
Karl August Lindberg
(1862-1939)

Stacks Image 221796

Soldat
Lameck Åman
(1848-1910)

Stacks Image 221809

Karl Johan Emanuelsson
(1854-1939)

Stacks Image 221815

Sven Ander Alexandersson
(1863-1944)

Stacks Image 221820

Johanna Johannesdotter
(1859-1945)

Stacks Image 221825

Lekmannapredikant
Johan Alfred Falk
(1869-1937)


På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221857

Rustmästare
Carl Fredrik Gyllenhammar
(1748-1812)

Stacks Image 221862

Silversmed
Nicolas Gadd
(?)

Stacks Image 221867

Oscar Haraldsson
(1882-1961)

Stacks Image 221872

Johan Enok
Johanesson
(1858-1940)

Stacks Image 221878

Smed
Daniel Magnusson
(1823-1907)

Stacks Image 221883

Poststationsföreståndare
Karl August Lindberg
(1862-1939)

Stacks Image 221888

Soldat
Lameck Åman
(1848-1910)

Stacks Image 221893

Karl Johan Emanuelsson
(1854-1939)

Stacks Image 221899

Sven Ander Alexandersson
(1863-1944)

Stacks Image 221904

Johanna Johannesdotter
(1859-1945)

Stacks Image 221909

Lekmannapredikant
Johan Alfred Falk
(1869-1937)

Stacks Image 221761