Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Gislaveds pastorat.

Stacks Image 221690

Byggmästare
August Gren
(1863-1940)

Stacks Image 221695

Hembygdsman
Gustav Andersson
(1901-1986)

Stacks Image 221700

Sara Hallgren
(1828-1915)

Stacks Image 221705

Soldat
Carl Gustaf Neijd
(1858-1942)

Stacks Image 221999

Lotta Högberg
(1842-1921)

Stacks Image 222004

Fd grenadjär
August Berglund
(1848-1930)

Stacks Image 222009

Anders Sköld
(1842-1915)

Stacks Image 222014

August Larsson
(1850-1925)

Stacks Image 222020

Komminister
Laurentius Benedicti Bjugg
(1639?-1746)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 222061

Byggmästare
August Gren
(1863-1940)

Stacks Image 222066

Hembygdsman
Gustav Andersson
(1901-1986)

Stacks Image 222071

Sara Hallgren
(1828-1915)

Stacks Image 222076

Soldat
Carl Gustaf Neijd
(1858-1942)

Stacks Image 222082

Lotta Högberg
(1842-1921)

Stacks Image 222087

Fd grenadjär
August Berglund
(1848-1930)

Stacks Image 222092

Anders Sköld
(1842-1915)

Stacks Image 222097

August Larsson
(1850-1925)

Stacks Image 222103

Komminister
Laurentius Benedicti Bjugg
(1639?-1746)

Stacks Image 222118