KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / SKÅNES LÄN
Odarslövs kyrka & kyrkogård

Filmen producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.


Stacks Image 221619

Lantbrukare
Christian Barnholdt
(1836-1893)

Stacks Image 221691

Kerstin Nilsson
(1852-1946)

Stacks Image 221693

Kommunalordförande
Esbjörn Andersson
(1863-1941)

Stacks Image 221695

Smedmästare
Magnus Nilsson Nelin
(1862-1933)

Stacks Image 221698

Handlare
Evy Johansson
(1926-2012)

Stacks Image 221703

Folkskollärare
Nils Andersson Malmberg
(1874-1942)

Stacks Image 221708

Folkskollärare
Anders Jeppsson
(1833-1885)

Stacks Image 221713

Kommunalordförande
Jöns Jönsson
(1865-1931)

Stacks Image 221719

Sture Hövdén
(1917-1983)

Stacks Image 221724

Smed
Ola Grönwall
(1814-1892)

Stacks Image 221729

Lantbrukare
Per Persson
(1859-1937)

Stacks Image 221781

Kvarnägare
Anders Jakobsson
(1869-1937)

Stacks Image 221740

Folkskollärare
Nils Thyzell
(1823-1859)

Stacks Image 221745

Hanna Nilsson
(1834-1901)

Stacks Image 221750

Lantbrukare
Johan Lindeberg
(1898-1991)

Stacks Image 221755

Alfred Nordbeck
(1888-1960)

Stacks Image 221761

Kyrkvaktmästare
Harald Rosenqvist
(1904-1986)

Stacks Image 221785

Fribergs familjegrav

Stacks Image 221787

Kyrkogårdens historia


x
X
(x-x)