KULTURGRAVAR.SE
SKÅNES LÄN
Odarslövs kyrka & kyrkogård

Filmen producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.


Stacks Image 221619

Lantbrukare
1 - Christian Barnholdt
(1836-1893)

Stacks Image 221691

2 - Kerstin Nilsson
(1852-1946)

Stacks Image 221693

Kommunalordförande
3 - Esbjörn Andersson
(1863-1941)

Stacks Image 221695

Smedmästare
4 - Magnus Nilsson Nelin
(1862-1933)

Stacks Image 221698

Handlare
5 - Evy Johansson
(1926-2012)

Stacks Image 221703

Folkskollärare
6 - Nils Andersson Malmberg
(1874-1942)

Folkskollärare
7 - Anders Jeppsson
(1833-1885)
UNDER PRODUKTION

Stacks Image 221713

Kommunalordförande
8 - Jöns Jönsson
(1865-1931)

Stacks Image 221719

9 - Sture Hövdén
(1917-1983)

Stacks Image 221724

Smed
10 - Ola Grönwall
(1814-1892)

Lantbrukare
11 - Per Persson
(1859-1937)
UNDER PRODUKTION

Stacks Image 221781

Kvarnägare
12 - Anders Jakobsson
(1869-1937)

Stacks Image 221740

Folkskollärare
13 - Nils Thyzell
(1823-1859)

Stacks Image 221745

14 - Hanna Nilsson
(1834-1901)

Lantbrukare
15 - Johan Lindeberg
(1898-1991)
UNDER PRODUKTION

16 - Alfred Nordbeck
(1888-1960)
UNDER PRODUKTION

Kyrkvaktmästare
17 - Harald Rosenqvist
(1904-1986)
UNDER PRODUKTION

18 - Fribergs familjegrav
UNDER PRODUKTION

Stacks Image 221787

19 - Kyrkogårdens historia


Stacks Image 221932

Lantbrukare
1 - Christian Barnholdt
(1836-1893)

__________________________________________

Stacks Image 221937

2 - Kerstin Nilsson
(1852-1946)

__________________________________________

Stacks Image 221942

Kommunalordförande
3 - Esbjörn Andersson
(1863-1941)

__________________________________________

Stacks Image 221947

Smedmästare
4 - Magnus Nilsson Nelin
(1862-1933)

__________________________________________

Stacks Image 221953

Handlare
5 - Evy Johansson
(1926-2012)

__________________________________________

Stacks Image 221958

Folkskollärare
6 - Nils Andersson Malmberg
(1874-1942)

__________________________________________

Stacks Image 221968

Kommunalordförande
8 - Jöns Jönsson
(1865-1931)

__________________________________________

Stacks Image 221974

9 - Sture Hövdén
(1917-1983)

__________________________________________

Stacks Image 221979

Smed
10 - Ola Grönwall
(1814-1892)

__________________________________________

Stacks Image 221989

Kvarnägare
12 - Anders Jakobsson
(1869-1937)

__________________________________________

Stacks Image 221995

Folkskollärare
13 - Nils Thyzell
(1823-1859)

__________________________________________

Stacks Image 222000

14 - Hanna Nilsson
(1834-1901)

__________________________________________

Stacks Image 222026

19 - Kyrkogårdens historia

Stacks Image 221922