KULTURGRAVAR.SE
JÖNKÖPINGS LÄN
Svenarums kyrka & kyrkogård

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Byarums pastorat.Stacks Image 221631

Om kyrkogården
och
självspillningstrappan

Stacks Image 221636

Historiska gravstenar

Stacks Image 221641

Lagman
Nils Nickolaus Stedt
(1679-1736)

Stacks Image 221646

Minnet över kolerans
offer

Stacks Image 221654

Handelsfamiljen
Svanström

Stacks Image 221659

Brukspatron
Andreas Killander
(1769-1817)

Stacks Image 221664

Pinnstolsfabrikör
Johan Thunander
(1844-1927)

Stacks Image 221669

Kantor
Carl Gustaf Lagerqvist
(1823-1916)

Stacks Image 221675

Sågverksfabrikör
Frans Otto Carlsson
(1878-1952)

Stacks Image 221680

Wimar Grahn
(1937-2018)

Stacks Image 221685

Torpare
Carl Carlsson
(1877-1911)
Gravstenen borttagen

Stacks Image 221690

Johan & Emma
Larssons familjegrav

Stacks Image 221783

Skomakare
Fredrik Rydberg
(1874-1959)

Stacks Image 221793

Kyrkvaktmästare
Otto Johansson
(1851-1930)

Stacks Image 221788

Komminister
James Espelund
(1882-1949)

Stacks Image 221798

kantor, folkskollärare
Albert Granmo
(1901-1986)


Stacks Image 221840

Om kyrkogården och självspillningstrappan

Stacks Image 221845

Historiska gravstenar

Stacks Image 221850

Lagman
Nils Nickolaus Stedt
(1679-1736)

Stacks Image 221855

Minnet över kolerans offer

Stacks Image 221861

Handelsfamiljen
Svanström

Stacks Image 221866

Brukspatron
Andreas Killander
(1769-1817)

Stacks Image 221871

Pinnstolsfabrikör
Johan Thunander
(1844-1927)

Stacks Image 221876

Kantor
Carl Gustaf Lagerqvist
(1823-1916)

Stacks Image 221882

Sågverksfabrikör
Frans Otto Carlsson
(1878-1952)

Stacks Image 221887

Wimar Grahn
(1937-2018)

Stacks Image 221892

Torpare
Carl Carlsson
(1877-1911)
Gravstenen borttagen

Stacks Image 221897

Johan & Emma
Larssons familjegrav

Stacks Image 221903

Skomakare
Fredrik Rydberg
(1874-1959)

Stacks Image 221971

Kyrkvaktmästare
Otto Johansson
(1851-1930)

Stacks Image 221960

Komminister
James Espelund
(1882-1949)

Stacks Image 221989

kantor, folkskollärare
Albert Granmo
(1901-1986)

Stacks Image 221829