KULTURGRAVAR.SE
STARTSIDA / JÖNKÖPINGS LÄN
Svenarums kyrka & kyrkogård

Kyrkogården och självspillningstrappan